Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Werkendam
x1556 Gemeentebestuur, Werkendam ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

1556 Gemeentebestuur, Werkendam ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Inhoud
2.2. Selectie en vernietiging
2.3. Verantwoording van de bewerking
2.4. Ordening van het archief
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Beperkingen aan het gebruik
3.3. Citeerinstructie
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
.07.13 Voorrechten. Kenmerken
.07.155.2 Namen en aanduidingen
.07.23 Samenwerking
.07.351 Eigendom. Bezit
.07.351.11 Aankoop
.07.351.12 Verkoop
.07.351.13 Ruiling
.07.351.14 Schenking
.07.351.21 Erfpacht
.07.352 Financiën
.07.352.62 Geldmiddelen
.07.355 Uitoefening van de dienst
.07.355.2 Waardering. Klachten
.07.53 Functionarissen
.07.531 Hoogste functionaris
.07.533 Secretaris. Griffier
.07.534 Comptabele ambtenaar
.07.72 Beleidsbepaling
.07.812 Representatief optreden
.08 Personeel
.08.172 Georganiseerd overleg
.08.173 Medezeggenschap
.08.353 Arbeidstijden
.08.353.4 Overwerk
-1.711.72 Registratie
-1.712 Openbare werken
-1.712.1 Aanneming van werken
-1.714 Belastingen. Retributies
-1.731 Ruimtelijke ordening
-1.731.21 Lokale regelingen
-1.731.211 Structuurplannen
-1.731.212 Bestemmingsplannen
-1.733 Volkshuisvesting
-1.733.34 Huur en verhuur
-1.752.3 Persoonlijke vrijheid
-1.752.5 Gelijke behandeling
-1.754.912 Venten
-1.755.2 Burgerlijke stand
-1.755.3 Bevolkingsregistratie
-1.758.51 Sluitingstijd
-1.763 Onzedelijkheid
-1.771 Algemene gezondheidszorg
-1.777.212 Hygiëne van de bodem
-1.777.32 Afvalwater
-1.777.321 Riolering
-1.777.4 Trillingen en geluid
-1.784.38 Brandweerorganisatie
-1.79 Waterstaat
-1.791 Wateren. Waterovergangen
-1.795 Waterhuishouding
-1.811.111 Zorg voor wegen
-1.811.31 Verkeersveiligheid
-1.811.32 Verkeersmaatregelen
-1.813.1 Waterwegen. Havens
-1.815 Posterijen
-1.816 Telecommunicatie
-1.816.2 Radio en televisie
-1.824.1 Industrie
-1.824.2 Energievoorziening
-1.824.511.2 Markten. Kermissen
-1.831.1 Vrijwilligerswerk
-1.833 Werkgelegenheid. Bestrijding van werkeloosheid
1257 Verlenen van jaarlijkse medewerking aan de activiteiten- en vacaturebank van Stichting Trema ter bevordering van de werkgelegenheid, 1998-2001. 1 dossiermap
1556 Gemeentebestuur, Werkendam
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
-1.833 Werkgelegenheid. Bestrijding van werkeloosheid
1257 Verlenen van jaarlijkse medewerking aan de activiteiten- en vacaturebank van Stichting Trema ter bevordering van de werkgelegenheid, 1998-2001. 1 dossiermap
Datering:
1998-2001
Omvang:
1 dossiermap
-1.841.43 Accommodaties
-1.842.23 Particulieren
-1.843.12 Ziekten en ongevallen
-1.843.14 Jeugdgezondheidszorg
-1.843.31 Club-en buurthuiswerk
-1.843.32 Jeugd- en jongerenwerk
-1.844.1 Jongeren. Jeugdigen
-1.844.22 Bejaarden
-1.844.3 Gehandicapten
-1.844.5 Bijstandsbehoevenden
-1.844.7 Zelfstandigen
-1.844.843 Vreemdelingen
-1.851.13 Speciaal onderwijs
-1.851.2 Voortgezet onderwijs
-1.851.04.1 Leerplicht
-1.853 Cultuur
-1.853.11 Kunst
-1.853.14 Historie
-1.853.21 Bibliotheken
-1.853.3 Monumenten
-1.853.4 Archeologie
-1.854.1 Natuurschoon
-1.854.22 Molens
-1.855.3 Gemeenschapsbevordering
-1.857.1 Sport en spel
-1.857.2 Recreatie
thumbnail
Kenmerken
Datering:
(1995)1997-2006(2008)
Titel:
Gemeentebestuur, Werkendam
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de gemeente Werkendam
Jaar van inventarisatie:
2019
Inhoud/samenvatting:
Dit archief bevat de te bewaren archiefbescheiden van het gemeentebestuur van Werkendam over 1997-2006.
Auteur:
Doxis Informatiemanagers
Omvang:
38,625 m
Openbaarheid:
Eén inventarisnummer is niet openbaar.
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS