Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003)
x1555 Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003) ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

1555 Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003) ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Inhoud
2.2. Selectie en vernietiging
2.3. Verantwoording van de bewerking
2.4. Ordening van het archief
sluiten
1555 Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003)
2. 2. Inhoud en structuur van het archief
2.4. Ordening van het archief
In de voor u liggende inventaris is voor het secretariearchief van de gemeente Werkendam 1990-1996 de zaaksgewijze ordening gehanteerd conform het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het archief is ook gevormd volgens dit stelsel. De basisgedachte van dit stelsel was dat de ordening van de stukken zodanig diende te zijn, dat de stukken die op een zaak betrekking hadden, ook in het archief bij elkaar gehouden werden. Er was niet altijd sprake van een zaak, ook losse stukken kwamen voor. Dergelijke stukken werden bij elkaar gevoegd naar het onderwerp, het object of de persoon waarop ze betrekking hadden. Het geheel van de op bovengenoemde wijze in mappen bij elkaar gehouden stukken werd vervolgens geplaatst in een door het registratuurplan aangegeven systematische volgorde. De volgorde van onderwerpen in het plan was vastgelegd in een stelsel van decimale codegetallen. De code-VNG maakt streng onderscheid tussen onderwerpen betreffende het organisme (decimale code –2.07) en het personeel (decimale code –2.08) en die betreffende de taken waarvoor het orgaan zich gesteld ziet (decimale code –1.71 tot en met –1.88).
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Beperkingen aan het gebruik
3.3. Citeerinstructie
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
.07.155.2 Namen en aanduidingen
.07.23 Samenwerking
.07.351.11 Aankoop
.07.351.12 Verkoop
.07.351.13 Ruiling
.07.351.14 Schenking
.07.351.21 Erfpacht
.07.352 Financiën
.07.355 Uitoefening van de dienst
.07.51 Gemeenteraad
.07.526 Wethouders
.07.53 Functionarissen
.07.531 Hoogste functionaris
.07.533 Secretaris. Griffier
.07.72 Beleidsbepaling
.08.172 Georganiseerd overleg
.08.173 Medezeggenschap
.08.352.34 Familieomstandigheden
.08.353 Arbeidstijden
.08.353.4 Overwerk
.08.7 Rechten van het personeel
.08.741 Loon. Bezoldiging
.08.743 Pensioen. Verzekering
.08.836 Sociale voorzieningen
-1.714 Belastingen. Retributies
-1.731 Ruimtelijke ordening
-1.731.21 Lokale regelingen
-1.731.211 Structuurplannen
-1.731.212 Bestemmingsplannen
-1.731.22 Regionale regelingen
-1.754.212 Woonwagens
-1.752.5 Gelijkheid
-1.755.2 Burgerlijke stand
-1.755.3 Bevolkingsregistratie
-1.755.36 Bevolkingsstatistiek
-1.755.4 Identiteit. Signalering
-1.759.21 Hinderlijke dieren
-1.765 Dierenbescherming
-1.777.212 Hygiëne van de bodem
-1.777.321 Riolering
-1.777.4 Trillingen en geluid
-1.78 Openbare veiligheid
-1.784.38 Brandweerorganisatie
-1.795 Waterhuishouding
-1.811.111 Zorg voor wegen
-1.811.121.1 Leggers van wegen
-1.813.111 Zorg voor waterwegen
-1.816.2 Radio en televisie
-1.823.2 Bosbouw. Bosproducten
-1.824.2 Energievoorziening
-1.824.511.2 Markten. Kermissen
-1.843.31 Club-en buurthuiswerk
-1.844.1 Jongeren. Jeugdigen
-1.844.22 Bejaarden
-1.844.3 Gehandicapten
-1.844.5 Bijstandsbehoevenden
-1.844.843 Vreemdelingen
-1.851 Onderwijs
-1.851 Openbaar basisonderwijs
-1.851.02.92 Medezeggenschap
-1.851.04.1 Leerplicht
-1.853 Cultuur
-1.853.11 Kunst
-1.853.14 Historie
-1.853.21 Bibliotheken
-1.853.22 Musea. Oudheidskamers
-1.853.3 Monumenten
-1.857.1 Sport en spel
-1.857.2 Recreatie
-1.857.22 Volkstuinen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
(1952) 1990-1996 (2003)
Titel:
Gemeentebestuur, Werkendam
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de gemeente Werkendam
Archieftitel:
Gemeentebestuur, Werkendam
Huidige gemeente:
Altena
Auteur inventaris:
Doxis Informatiemanagers
Jaar van inventarisatie:
2019
Inhoud/samenvatting:
Dit archief bevat de te bewaren archiefbescheiden van het gemeentebestuur van Werkendam over 1990-1996.
Auteur:
Doxis Informatiemanagers
Omvang:
22,5 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS