Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003)
x1555 Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003) ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

1555 Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003) ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Inhoud
2.2. Selectie en vernietiging
2.3. Verantwoording van de bewerking
sluiten
1555 Gemeentebestuur, Werkendam, (1952) 1990-1996 (2003)
2. 2. Inhoud en structuur van het archief
2.3. Verantwoording van de bewerking
In Juni 2018 gaf de gemeente Werkendam aan Doxis Informatiemanagers opdracht om het semi-statische archief van de gemeente Werkendam uit de periode 1990-1996 te saneren en te inventariseren. In juli 2018 is begonnen met de bewerking. De werkzaamheden werden voltooid in december 2018.
De gemeente Werkendam is aangesloten bij het Salha – Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden. Krachtens de dienstverleningsovereenkomst met het Salha is de archivaris van het Salha benoemd tot archivaris van de gemeente Werkendam en is de archiefbewaarplaats van het Salha aangewezen als archiefbewaarplaats voor de gemeente. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overleg met de heer H. Kranenkamp adviseur informatiemanagement van de gemeente.
Conform de bewerkingsovereenkomst diende Doxis de archieven te bewerken volgens de Eisen en normen voor de overbrenging van gemeentelijke archieven naar het Salha 2017.
Ten aanzien van dossiers met bescheiden daterende van na 1996 is als volgt gehandeld. Het toewijzen van het dossier aan een archiefblok is gebeurd aan de hand van de datum van het besluit. Viel dit besluit in of voor 1996 dan is het dossier bij het archiefblok 1990-1996 gehouden; viel het besluit na 1996 dan is het dossier in zijn geheel doorgeschoven naar het archief van de nieuwe gemeente Werkendam. Verder zijn enkele dossiers gesplitst en andere samengevoegd.
Elk inventarisnummer vormt een aparte materiële eenheid in de vorm van een omslag of bestandsmap. De archiefbescheiden zijn ontdaan van nietjes en paperclips. Vervolgens zijn ze omgepakt in nieuwe, zuurvrije omslagen en verpakt in nieuwe, zuurvrije archiefdozen. De mappen en dozen vermelden het archief en de inventarisnummers. Gedurende de bewerking zijn de archiefstukken ook gecontroleerd op eventuele materiële schade door bijvoorbeeld vocht, schimmels of ongedierte. Er is geen schade geconstateerd.
2.4. Ordening van het archief
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Beperkingen aan het gebruik
3.3. Citeerinstructie
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
.07.155.2 Namen en aanduidingen
.07.23 Samenwerking
.07.351.11 Aankoop
.07.351.12 Verkoop
.07.351.13 Ruiling
.07.351.14 Schenking
.07.351.21 Erfpacht
.07.352 Financiën
.07.355 Uitoefening van de dienst
.07.51 Gemeenteraad
.07.526 Wethouders
.07.53 Functionarissen
.07.531 Hoogste functionaris
.07.533 Secretaris. Griffier
.07.72 Beleidsbepaling
.08.172 Georganiseerd overleg
.08.173 Medezeggenschap
.08.352.34 Familieomstandigheden
.08.353 Arbeidstijden
.08.353.4 Overwerk
.08.7 Rechten van het personeel
.08.741 Loon. Bezoldiging
.08.743 Pensioen. Verzekering
.08.836 Sociale voorzieningen
-1.714 Belastingen. Retributies
-1.731 Ruimtelijke ordening
-1.731.21 Lokale regelingen
-1.731.211 Structuurplannen
-1.731.212 Bestemmingsplannen
-1.731.22 Regionale regelingen
-1.754.212 Woonwagens
-1.752.5 Gelijkheid
-1.755.2 Burgerlijke stand
-1.755.3 Bevolkingsregistratie
-1.755.36 Bevolkingsstatistiek
-1.755.4 Identiteit. Signalering
-1.759.21 Hinderlijke dieren
-1.765 Dierenbescherming
-1.777.212 Hygiëne van de bodem
-1.777.321 Riolering
-1.777.4 Trillingen en geluid
-1.78 Openbare veiligheid
-1.784.38 Brandweerorganisatie
-1.795 Waterhuishouding
-1.811.111 Zorg voor wegen
-1.811.121.1 Leggers van wegen
-1.813.111 Zorg voor waterwegen
-1.816.2 Radio en televisie
-1.823.2 Bosbouw. Bosproducten
-1.824.2 Energievoorziening
-1.824.511.2 Markten. Kermissen
-1.843.31 Club-en buurthuiswerk
-1.844.1 Jongeren. Jeugdigen
-1.844.22 Bejaarden
-1.844.3 Gehandicapten
-1.844.5 Bijstandsbehoevenden
-1.844.843 Vreemdelingen
-1.851 Onderwijs
-1.851 Openbaar basisonderwijs
-1.851.02.92 Medezeggenschap
-1.851.04.1 Leerplicht
-1.853 Cultuur
-1.853.11 Kunst
-1.853.14 Historie
-1.853.21 Bibliotheken
-1.853.22 Musea. Oudheidskamers
-1.853.3 Monumenten
-1.857.1 Sport en spel
-1.857.2 Recreatie
-1.857.22 Volkstuinen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
(1952) 1990-1996 (2003)
Titel:
Gemeentebestuur, Werkendam
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de gemeente Werkendam
Archieftitel:
Gemeentebestuur, Werkendam
Huidige gemeente:
Altena
Auteur inventaris:
Doxis Informatiemanagers
Jaar van inventarisatie:
2019
Inhoud/samenvatting:
Dit archief bevat de te bewaren archiefbescheiden van het gemeentebestuur van Werkendam over 1990-1996.
Auteur:
Doxis Informatiemanagers
Omvang:
22,5 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS