Uw zoekacties: R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Besoijen, (1796)1850-2000
x1171 R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Besoijen, (1796)1850-2000 ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

1171 R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Besoijen, (1796)1850-2000 ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
1171 R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Besoijen, (1796)1850-2000
1. 1. Archiefvorming
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
Het oudste stuk in dit archief is een retroakte bij een akte van verkoop van een perceel bouw- en weiland aan het kerkbestuur van 1796 *  . Zo zijn er nog wel enkele stukken die dateren van vóór de eigenlijke oprichting van de parochie. Het merendeel van de stukken begint echter in 1850, het jaar waarin de eerder vermelde Commissie belast met de voorlopige werkzaamheden van de nieuw te stichten R.K. kerk en pastorie een verzoekschrift richtte aan de apostolisch vicaris met de vraag of een kerk en pastorie opgericht zouden mogen worden in Besoijen *  . Het archief hield op te bestaan in 2000 wanneer de fusie met de St.-Jansparochie in Waalwijk een feit was. De jongste stukken zijn dan ook een doop- en huwelijksregister die ingevuld zijn tot begin 2000 *  . De stukken voorafgaande aan de fusie van de twee parochies zijn niet opgenomen in de archieven van de afzonderlijke parochies. Ze horen thuis in het archief van de één-gemaakte parochie en zijn teruggegeven. Ze bevinden zich in de pastorie van de parochie Sint Jan/Maria.
Een belangrijk document voor de geschiedenis van een parochie is het registrum memoriale. Dat van deze parochie werd vanaf het begin bijgehouden en is verder aangevuld tot in 1953. Hierin vindt men ook enkele verwijzingen naar het parochiearchief. Zo wordt in hoofdstuk 6 gesproken over verklaringen van authenticiteit van verschillende relikwieën die bewaard werden in de armarium archivale of archiefkast *  . Elders spreekt de pastoor over het archivarium. De kast stond in de pastorie en wordt ook vermeld in enkele inventarissen van roerende en onroerende goederen, waarbij verantwoording afgelegd moest worden over de eigendommen aan het bisdom *  . Zeer belangrijke zaken werden in brandkasten opgeborgen.
De indeling van de documenten was er één naar organisatie volgens de taken van de pastoor en het kerkbestuur. Enerzijds waren er alle documenten van de pastoor zoals de doop-, trouw- en begraafboeken, anderzijds die van het kerkbestuur zoals bewijzen van eigendom. Zaken met betrekking tot het klooster of de scholen lagen eveneens bij elkaar. Alle stukken werden wél op dezelfde plaats in de pastorie bewaard. Later ziet men dat stukken ook naar de uiterlijke vorm opgeborgen werden: de registers samen, de losse stukken samen in ordners of sigarenkistjes en tekeningen ook weer bij elkaar in een kast.
Ondanks het feit dat het hier gaat om een relatief jonge parochie zijn er toch wel enkele zaken verloren gegaan of slechts in beperkte mate bewaard gebleven. Zo ontbreken de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur van 1932-1938, 1951-1977 en na 1992. Daarnaast zijn er grote leemtes in de jaarrekeningen en begrotingen en bleven niet alle parochiebladen en maar weinig inventarissen van roerende en onroerende goederen bewaard. De stukken betreffende armenzorg zijn eveneens zeer beperkt, maar dat heeft te maken met het feit dat er maar een kleine werking bestond op dit gebied.
1.2.1. De verwerving van het archief
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Selectie en vernietiging
2.2. Verantwoording van de bewerking
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Citeerinstructie
4. Verwant materiaal
4.1. Publicaties
5. Bijlagen
5.1. Lijst van pastoors
thumbnail
Kenmerken
Datering:
(1796)1850-2000
Titel:
R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Besoijen
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Besoijen
Inhoud/samenvatting:
De zielzorg voor de parochianen door de pastoor c.s., daarnaast de zorg voor het R.K. onderwijs en de zorg voor de R.K. armen in de parochie; vormt een gebiedsonderdeel van een bisdom. Bestuur en financieel beheer worden door het kerkbestuur uitgeoefend.
Huidige gemeente:
Waalwijk
Jaar van inventarisatie:
2005
Auteur inventaris:
L.M.C. Verwimp, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Archieftitel:
R.K. parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Besoijen
Auteur:
L.M.C. Verwimp, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
5,00 m
Openbaarheid:
Beperkt openbaar. Archiefstukken ouder dan 75 jaar zijn openbaar. Bescheiden ouder dan 50 en jonger dan 75 jaar zijn openbaar mits toestemming van de streekarchivaris en de archiefdienst van het bisdom is verkregen. De documenten jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS