Uw zoekacties: Kamer van Koophandel en Fabrieken
x327 Kamer van Koophandel en Fabrieken ( Gemeentearchief Vlissingen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

327 Kamer van Koophandel en Fabrieken ( Gemeentearchief Vlissingen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Verantwoording inventarisatie
sluiten
327 Kamer van Koophandel en Fabrieken
Inleiding
Verantwoording inventarisatie
Oorspronkelijk maakte deze inventaris deel uit van de in 1959 verschenen gebundelde inventarissen met de titel Inventaris van het archief der Gemeente Vlissingen door mr. W. de Bruine. Deze gebundelde inventaris bestond uit 63 verschillende archieven. De archieven werden doorgenummerd: van 1 tot 5672. Vanwege de digitale raadpleging en de toegepaste rubrieksindeling is deze gebundelde inventaris gesplitst in 63 afzonderlijk raadpleegbare archieven. De oude nummering is hierbij wel in stand gehouden.

Van de oude Chambre de Commerce zijn slechts enkele archiefstukken bewaard.
Deze Chambre de Commerce werd opgericht krachtens het decreet van Napoleon van 27 januari 1808, ter uitvoering van het tractaat van Fontainebleau van 11 november 1807 en ingevolge aanschrijvingen van de prefect van het departement des Souches de l'Escaut dd. 1812 augustus 24, 1812 november 11 en 1812 december 28 (ingekomen stukken 1812, inv.no. 883) gereorganiseerd en op 6 februari d.a.v. opnieuw geïnstalleerd. Uit de notulen van de Chambre de Commerce blijkt dat de maire voorzitter was. Bij K.B. van 8 oktober 1815 vond een nieuwe reorganisatie plaats. De kamers van koophandel (bij K.B. van 10 april 1816 werd de naam gewijzigd in kamers van koophandel en fabrieken) zouden bestaan uit 12 of 9 leden, waarvan een derde uit de voornaamste fabrikeurs der steden. Een derde der leden zou jaarlijks aftreden en vervangen worden door andere leden, door de Koning te verkiezen uit een drietal voor elk aftredend lid, door de kamers te formeren. De aftredende leden zouden herkiesbaar zijn. De taak van de kamers bestond o.m. uit het zenden van informatiën aan het departement van koophandel en koloniën, sedert 1828 aan het departement van binnenlandse zaken, en wel, ingevolge een koninklijke beschikking van 17 april 1828 door tussenkomst van de provinciale gouverneurs. Tevens konden zij aan dit departement, alsmede aan het stedelijk bestuur, voorstellen doen. De secretaris werd door de Koning benoemd. Bij K.B. van 29 mei 1818 werd bepaald, dat 'het bedrag der uitgaven gevonden zou worden uit de kassen der gemeente, waar de kamers gevestigd waren, terwijl, ingevolge K.B. van 10 juli 1828 jaarlijks rekening en verantwoording aan het stedelijk bestuur moest geschieden. Een nieuw reglement werd vastgesteld bij K.B. van 9 november 1851. De belangrijkste wijziging was, dat de benoeming der leden voortaan zou geschieden door de kiesgerechtigde handelaren en fabrikanten der plaatsen waar de kamers zouden zijn gevestigd
Inventaris
4591-4593 Notulen, 1813-1857
Kenmerken
Datering:
1810-1876
Inzage:
Studiezaal, origineel
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Nadere toegangen:
Nee
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Vlissingen. Toegang 327 Kamer van Koophandel en Fabrieken
VERKORT:
GAV, 327
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS