Uw zoekacties: Historische encyclopedie Venlo

LEM Historische encyclopedie Venlo ( Gemeentearchief Venlo )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Annexatie
LEM Historische encyclopedie Venlo
Annexatie
Term:
Annexatie
Beschrijving 1:
Toevoeging van Blerick aan de gemeente Venlo. In 1911/13 werd de Venlose kazerne naar de Blerickse kant van de Maas overgeplaatst. De burgemeester van Venlo, H.B.J. van Rijn, nam toen het initiatief om het gehele, tegenover Venlo op de linkermaasoever gelegen gebied bij het grondgebied van Venlo te voegen. Venlo's eerste burger achtte een samenvoeging noodzakelijk voor de uitbreiding van zijn stad. Ook vond hij dat alleen zo de onordelijke groei van Blerick, die op dat moment plaatsvond en waarbij allerlei voorzieningen ontbraken, een halt kon worden toegeroepen. Het initiatief had weinig succes. In de Venlose raad vond Van Rijn uiteindelijk onvoldoende steun en in Blerick ontstond een felle oppositie. De argumenten voor een samenvoeging werden door de Blerickenaren als zeer kwetsend ervaren. Om de hele gemeente te mobiliseren werden de verslagen van de raadsvergaderingen in brochurevorm uitgegeven. De afdelingen Maasbree en Baarlo van de gemeente Maasbree zagen de Blerickse angst met enig leedvermaak aan, aangezien zij vaak hadden moeten buigen voor het meerderheidsstandpunt van de afdeling Blerick. Zij wilden Blerick wel steunen, maar dan moest Blerick er voor zorgen dat de gemeente gesplitst werd. Het Venlose stadsbestuur stelde in zijn argumentatie onder meer dat de Maasbreese politie niet in staat zou zijn de onrust die de komst van de militairen met zich mee zou brengen het hoofd te bieden. Verder was men van mening dat de verkoop van het terrein aan de militairen, waardoor de gemeente Venlo grondgebied verloor, gecompenseerd moest worden. De grote tegenstander van Van Rijn was burgemeester Frans van der Knaap van Maasbree. Volgens Van der Knaap was zijn politie zeer wel in staat om de orde in Blerick te handhaven.
Beschrijving 2:
Ook zou naar zijn mening van gelijkberechtiging niets terecht komen omdat het grootste deel van Blerick na een vereniging met Venlo platteland zou blijven, dat onmogelijk kon meegenieten van plantsoenen, riolering, gas- en waterleidingen. Een brief uit Den Haag maakte aan al het gekrakeel een einde: de annexatieplannen van Venlo gingen niet door. Van Rijn liet het idee echter niet los en ondernam tijdens zijn ambtstermijn nog enkele pogingen om de aanhechting van Blerick alsnog tot stand te brengen. De annexatie vond echter pas tientallen jaren later plaats op 1 oktober 1940. Het Venlose gemeentebestuur onder leiding van burgemeester B. Berger wist Gedeputeerde Staten van Limburg ervan te overtuigen dat Blerick bij Venlo hoorde en dat een annexatie voor Blerick en Venlo een goede zaak was. Uit een enquête bleek dat de inwoners van Blerick verdeeld waren, terwijl de meerderheid in Hout-Blerick en Boekend tegen een aansluiting bij Venlo was. In de rest van de gemeente Maasbree was de helft voor annexatie. De gemeenteraad was in meerderheid tegen, maar Gedeputeerde Staten beslisten ten faveure van Venlo. Doordat de administratieve afwikkeling nogal wat tijd in beslag nam, werd het uiteindelijk 1 januari 1941 voordat de annexatie officieel een feit was. Als gevolg van de samenvoeging kreeg Venlo er zo'n 10.865 inwoners bij. Verder moest in Blerick een aantal straatnamen worden gewijzigd. Zo werd onder meer de Broekstraat de Pepijnstraat, de Craneveldstraat de Van Boerlostraat, de Markt het Antoniusplein, de Nieuwstraat de Schenck van Nijdeggenstraat en de Spoorstraat de Fort Sint-Michielstraat. Zie: Blerick Ontwaakt; Blericks Belang; Gemeente Venlo.
Bron:
Blerickclopedie
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie