Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946

0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946 ( Regionaal Archief Rivierenland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
I. Inleiding
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.3. Correspondentie 1912 - 1946
De correspondentie werd vanaf 1912 ingericht op behandelende afdeling. De stukken werden binnen de afdelingen genummerd vanaf nummer 1. Indicateurs vormen evenals vóór 1912 de toegang op de stukken, ook hierin werd de indeling in afdelingen bepalend. Van 1912-1921 was er er een indeling in 2 afdelingen en was de indicateur alfabetisch ingericht. Van 1922-1937 was de administatie ingedeeld in vijf afdelingen en werd ook de indicateur naar de vijf afdelingen ingericht. Indexen geven toegang op de onderwerpen die werden behandeld. In 1938 werd de indeling in afdelingen gewijzigd. Er kwamen toen drie behandelende afdelingen. Vanaf 1922 is sprake van dossiervorming: de ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken werden per zaak bij elkaar gevoegd onder een correspondentienummer.
De indicateurs vormen de eerste toegang op de correspondentie. Deze zijn gedigitaliseerd, zodat thuis al vooronderzoek gedaan kan worden.
1.3.3. 1938-1946
0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.3. Correspondentie 1912 - 1946
1.3.3.
1938-1946
Vanaf 1938 werden de afdelingen 1, 2 en 3 genoemd. De taakverdeling was als volgt:
- Afdeling 2 behandelde voornamelijk financiën, onderwijs en subsidieverlening
- afdeling 3 burgerlijke stand, bevolkingsregisters en straatnaamgeving.
- afdeling 1 alle overige onderwerpen
ZOEKEN IN DE CORRESPONDENTIE 1938-1946 via de digitale indicateur: 1. Bepaal onder welke afdeling van de secretarie een onderwerp behoorde (afdeling 1,2 of 3. Zie hiervoor).
2. De indicateur is in deze periode ingericht naar afdeling.
3. Vooraan in de indicateur zijn alfabetische indexen aanwezig. Zoek in deze lijst de benodigde term. Het nummer dat hierachter staat moet men noteren.
4. Het gevonden nummer is het correspondentienummer. Alle stukken over dit onderwerp zijn bij elkaar geborgen: ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken. Binnen het nummer van een subrubriek zijn de stukken chronologisch geordend.
5. Men kan nu kiezen voor twee onderzoeksmethoden:
- zoek het benodigde stuk op in de indicateur onder de beschrijvingen bij het nummer van de subrubriek.
- of vraag direct het inventarisnummer op dat behoort bij het correspondentienummer.
6. Indien men de stukken wil aanvragen, zoekt men in de lijst met ingekomen en afschriften van uitgaande stukken uit de periode 1938-1946 in welk inventarisnummer het stuk zich bevindt. Bijv.: nummer 200 van afdeling 2 in het jaar 1939 zou opleveren: inventarisnummer 1130-S. De stukken zelf zijn niet gedigitaliseerd. Deze kan men op de studiezaal van het RAR raadplegen.
7. Soms wordt een ingeschreven stuk niet aangetroffen op de plaats waar het nummer zou moeten zitten. Voor aanwijzingen voor het zoeken naar deze ontbrekende stukken: zie inleiding bij deze inventaris, paragraaf 1.4.1.
In de indicateurs komen ook de termen b.v. en p.v. voor. Deze staan voor:
- b.v. is 'bouwvergunning'. De bouwvergunningen zijn vanaf 1911 apart geborgen in een serie die is genummerd per jaar. Zie in de inventaris onder 'volkshuisvesting'. In de studiezaal van het RAR zijn indexen en digitale bestanden op de bouwvergunningen te raadplegen.
- p.v. is 'politievergunning'. Dit betreft ontheffingen van de gemeentelijke Politieverordening (of APV). Daarom treft men deze onder 'politie' aan. De politievergunningen zijn apart geborgen en per stuk toegankelijk gemaakt. Zie de bijlage

Kenmerken

Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Beperkt - zie inventaris
Omvang in meters:
400