Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946

0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946 ( Regionaal Archief Rivierenland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
I. Inleiding
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.3. Correspondentie 1912 - 1946
De correspondentie werd vanaf 1912 ingericht op behandelende afdeling. De stukken werden binnen de afdelingen genummerd vanaf nummer 1. Indicateurs vormen evenals vóór 1912 de toegang op de stukken, ook hierin werd de indeling in afdelingen bepalend. Van 1912-1921 was er er een indeling in 2 afdelingen en was de indicateur alfabetisch ingericht. Van 1922-1937 was de administatie ingedeeld in vijf afdelingen en werd ook de indicateur naar de vijf afdelingen ingericht. Indexen geven toegang op de onderwerpen die werden behandeld. In 1938 werd de indeling in afdelingen gewijzigd. Er kwamen toen drie behandelende afdelingen. Vanaf 1922 is sprake van dossiervorming: de ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken werden per zaak bij elkaar gevoegd onder een correspondentienummer.
De indicateurs vormen de eerste toegang op de correspondentie. Deze zijn gedigitaliseerd, zodat thuis al vooronderzoek gedaan kan worden.
1.3.2. 1922-1937
0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.3. Correspondentie 1912 - 1946
1.3.2.
1922-1937
Van 1922-1937 wordt de hoofdindeling van de stukken gevormd door vijf afdeilngen van de secretarie. In deze periode waren dat :
- afdeling 1A
- afdeling I B
- afdeling 1C
- afdeling II
- afdeling Controle Gemeentebelastingen
Vanaf 1922 is sprake van een vorm van dossiervorming: de volgstukken op een ingekomen stuk werden onder hetzelfde nummer bij het stuk gevoegd, waardoor stukken betreffende één zaak bij elkaar zijn gevoegd. De stukken zijn onder een rubriek en subrubriek toegankelijk in de indicateur.
ZOEKEN IN DE CORRESPONDENTIE 1922-1937 via de digitale indicateur:
1. Het is bepalend onder welke afdeling van de secretarie een onderwerp behoorde (afdeling I A, I B, I C, II of Controle gemeentebelastingen. Raadpleeg eventueel bijlage 1 van de inventaris met de taakvelden van de secretarie-afdelingen in deze periode. Via de indexen in de indicateur vindt de onderzoeker ook de afdeling.
2. De indicateur is in deze periode ingericht naar afdeling.
3. Vooraan in de indicateur zijn alfabetische indexen aanwezig. Zoek in deze lijst de benodigde term. De indexen zijn ingericht op hoofdrubriek en vervolgens op subrubriek. Een voorbeeld: onderwijs valt onder de afdeling IB. Heeft men het onderwerp 'lager onderwijs, vrijaf wegens ijsfeest' in 1922 nodig, dan zoekt men de hoofdrubriek 'Onderwijs' op, en daarna de subrubriek 'Lager onderwijs' op binnen afdeling 1 B. Vervolgens staat in deze lijst 'vrijaf wegens ijsfeest' en dit blijkt het nummer 58-1-B te zijn. Dit nummer moet men noteren: afdeling 1 B, nummer 58.
4. Het gevonden nummer is het correspondentienummer. Alle stukken over dit onderwerp zijn bij elkaar geborgen: ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken. Binnen het nummer van een subrubriek zijn de stukken chronologisch geordend.
5. Men kan nu kiezen voor twee onderzoeksmethoden:
- zoek het benodigde stuk op in de indicateur onder de beschrijvingen bij het nummer van de subrubriek: ga in de indicateur naar afderling I B en zoek daar nummer 58.
- of vraag direct het inventarisnummer op dat behoort bij het correspondentienummer.
6. Indien men de stukken wil aanvragen, zoekt men in de lijst met ingekomen en afschriften van uitgaande stukken uit de periode 1922-1937 in welk inventarisnummer het stuk zich bevindt. Bijv. : het gevonden nummer 58 van afdeling 1 B in het jaar 1922 zou opleveren: inventarisnummer 470. De stukken zelf zijn niet gedigitaliseerd. Deze kan men op de studiezaal van het RAR raadplegen.
In de indicateurs komen ook de termen b.v. en p.v. voor. Deze staan voor:- b.v. is 'bouwvergunning'. De bouwvergunningen zijn vanaf 1911 apart geborgen in een serie die is genummerd per jaar. Zie in de inventaris onder 'volkshuisvesting'. In de studiezaal van het RAR zijn indexen en digitale bestanden op de bouwvergunningen te raadplegen.
- p.v. is 'politievergunning'. Dit betreft ontheffingen van de gemeentelijke Politieverordening (of APV). Daarom treft men deze onder 'politie' aan. De politievergunningen zijn apart geborgen en per stuk toegankelijk gemaakt. Zie de bijlage
Soms wordt een ingeschreven stuk niet aangetroffen op de plaats waar het nummer zou moeten zitten. Voor aanwijzingen voor het zoeken naar deze ontbrekende stukken: zie inleiding bij deze inventaris, paragraaf 1.4.1.

Kenmerken

Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Beperkt - zie inventaris
Omvang in meters:
400