Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946

0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946 ( Regionaal Archief Rivierenland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
I. Inleiding
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.3. Correspondentie 1912 - 1946
De correspondentie werd vanaf 1912 ingericht op behandelende afdeling. De stukken werden binnen de afdelingen genummerd vanaf nummer 1. Indicateurs vormen evenals vóór 1912 de toegang op de stukken, ook hierin werd de indeling in afdelingen bepalend. Van 1912-1921 was er er een indeling in 2 afdelingen en was de indicateur alfabetisch ingericht. Van 1922-1937 was de administatie ingedeeld in vijf afdelingen en werd ook de indicateur naar de vijf afdelingen ingericht. Indexen geven toegang op de onderwerpen die werden behandeld. In 1938 werd de indeling in afdelingen gewijzigd. Er kwamen toen drie behandelende afdelingen. Vanaf 1922 is sprake van dossiervorming: de ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken werden per zaak bij elkaar gevoegd onder een correspondentienummer.
De indicateurs vormen de eerste toegang op de correspondentie. Deze zijn gedigitaliseerd, zodat thuis al vooronderzoek gedaan kan worden.
1.3.1. 1912-1921
0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.3. Correspondentie 1912 - 1946
1.3.1.
1912-1921
Van 1912-1921 wordt de hoofdindeling van de stukken gevormd door de twee afdeilngen van de secretarie. In deze periode waren dat :
- afdeling I (of zonder toevoeging), de meeste onderwerpen vielen onder deze afdeling.
- afdeling II: bevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, Militaire zaken
ZOEKEN IN DE CORRESPONDENTIE 1921-1921 via de digitale indicateur:
1. Bepaal of een onderwerp behoort bij de afdeling I of II. Afdeling II betreft alleen Bevolkingsregister, Burgerlijke Stand en Militaire zaken. Al het overige valt onder afdeling I.
2. Zoek in de indicateur van de juiste afdeling.
3. De indicateur is in deze periode alfabetisch ingericht. Zoek in het betreffende jaar in de alfabetisch ingerichte indicateur naar het onderwerp. Men moet er rekening mee houden dat de gebruikte terminologie uit een andere tijd stamt. Een stuk over een benoeming kan men bijvoorbeeld ook vinden bij de 'A' van 'Aanneming van benoeming'. De aanneming van een benoeming van een veldwachter vindt men weer onder de 'P' van 'Politie'.
4. Wordt een inschrijving niet gevonden, probeer een andere term te zoeken in de registers met verwijzing van termen in de correspondentie naar andere termen, inv.nrs 2908 en 3449.
5. Bij de alfabetische indicateurs bevindt zich een nummerlijst, die verwijst van het nummer naar de letter in de indicateur. Deze kan in voorkomende gevallen ook gebruikt worden.
6. Wotdt een inschrijving van een stuk gevonden, noteer dan het gevonden volgnummer uit de indicateur. Dit geeft aan onder welk nummer het eigenlijke stuk kan worden gevonden.
7. Kijk in de lijst met ingekomen stukken uit de periode 1912-1921 welk inventarisnummer het stuk zich bevindt. Bijv. : men vindt in de indicateur van afdeling I het nummer 850 van 1912, dan moet men zoeken in inventarisnummer 259. De stukken zelf zijn niet gedigitaliseerd, deze zijn te raadplegen in de studiezaal van het RAR.
8. Uitgaande stukken vindt men in deze periode in de kopieboeken van verzonden stukken.
9. Soms wordt een ingeschreven stuk niet aangetroffen op de plaats waar het nummer zou moeten zitten. Voor aanwijzingen voor het zoeken naar deze ontbrekende stukken: zie inleiding bij deze inventaris, paragraaf 1.4.1.
In de indicateurs komen ook de termen b.v. en p.v. voor. Deze staan voor:- b.v. is 'bouwvergunning'. De bouwvergunningen zijn vanaf 1911 apart geborgen in een serie die is genummerd per jaar. Zie in de inventaris onder 'volkshuisvesting'. In de studiezaal van het RAR zijn indexen en digitale bestanden op de bouwvergunningen te raadplegen.
- p.v. is 'politievergunning'. Dit betreft ontheffingen van de gemeentelijke Politieverordening (of APV). Daarom treft men deze onder 'politie' aan. De politievergunningen zijn apart geborgen en per stuk toegankelijk gemaakt. Zie de bijlage

Kenmerken

Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Beperkt - zie inventaris
Omvang in meters:
400