Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946

0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946 ( Regionaal Archief Rivierenland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
I. Inleiding
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.2. Correspondentie 1852 - 1911
De correspondentie bestaat uit ingekomen stukken en brievenboeken of kopieboeken van uitgegane stukken. Ze vormen belangrijke onderdelen van het archief. Het zoeken hierin is niet eenvoudig. In de periode van 1852-1912 werden de stukken overwegend chronologisch geborgen en ingeschreven in een indicateur (of agenda).

De correspondentie is per periode ingedeeld, afhankelijk van de indeling van de correspondentie en/of de indicateurs. Zo werd van 1883-1896 een rubriekenstelsel toegepast, waarbij de stukken onder een rubriek werden geborgen.

De indicateurs vormen een eerste toegang op de stukken. Deze zijn gedigitaliseerd, zodat thuis al vooronderzoek gedaan kan worden.
1.2.3. 1883-1896
0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
1. Stukken van algemene aard
1.2. Correspondentie 1852 - 1911
1.2.3.
1883-1896
ZOEKEN IN DE CORRESPONDENTIE in 1883-1896 via de digitale indicateur:
In 1883 werd een rubriekenstelsel ingevoerd, waarbij de stukken niet langer op datum, maar op rubriek werden opgeborgen. De indicateurs werden in de eerste twee jaar van dit rubriekenstelsel nog op volgorde van datum ingedeeld, waarbij de stukken een rubrieksnummering als volgnummer kregen. Onder deze rubriek zijn de stukken zelf te vinden. Vanaf 1885, werden ook de indicateurs ingedeeld naar de gebruikte rubrieken A t/m W.
ZOEKPAD:
1. In de lijst van gebruikte rubrieken zoekt men op onder welke rubriek een gezocht stuk zich waarschijnlijk zal bevinden. Deze lijst is hieronder weergegeven.
2. In 1883 en 1884 kan in de indicateur op volgorde van datum worden gezocht. Bij de stukken is een codering in letter en cijfers weergegeven, waaronder het stuk te vinden is.
Van 1885-1896 zoekt men in de indicateur rechtstreeks onder deze rubriek.
3. Wordt een relevante inschrijving gevonden, zoek dan in de lijst met 'ingekomen stukken' naar het inventarisnummer met de gezochte rubriek. De stukken zelf zijn niet gedigitaliseerd, deze zijn te raadplegen in de studiezaal van het RAR.
3. Bijbehorende uitgaande stukken vindt men in de kopieboeken van uitgaande stukken. Deze hebben achterin een rubrieksgewijze index.
4. Tekeningen uit de ingekomen stukken zijn apart geborgen en per tekening beschreven. Zie de bijlage bij de inventaris. De tekeningen zelf bevinden zich in de inventarisnummers 5457-5466 (rubriek 1.2.5.)
5. Soms wordt een ingeschreven stuk niet aangetroffen op de plaats waar het nummer zou moeten zitten. Voor aanwijzingen voor het zoeken naar deze ontbrekende stukken: zie inleiding bij deze inventaris, paragraaf 1.4.1.
LIJST VAN GEHANTEERDE RUBRIEKEN 1883-1896:
A Gemeenteambtenaren en bedienden (behalve onderwijs)
B Militie en schutterij
C Waterstaat en waterkering
D Verkiezingen gemeenteraad
E Landbouw, handel en nijverheid
F Financiën
G Belastingen
H Politie (verordening, ambtenaren, medische politie)
Ia Lager onderwijs
Ib Middelbaar onderwijs
Ic Hoger onderwijs
Id Gemengd
K Brandweer
L Drankwet
M Diversen
N Veer, strekdam, losplaatsen
O Armwezen
P Gemeente-eigendommen
Q Statistiek, gemeenteverslag
R Wegen en middelen van vervoer
S Jacht en visserij, stoomtuigen
T Fabriekswet, Hinderwet
U Bevolking en burgerlijke stand

Kenmerken

Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Beperkt - zie inventaris
Omvang in meters:
400