Uw zoekacties: Bronnen
xBronnen ( Gemeente Steenwijkerland )

De monsterrollen bevatten lijsten met de namen van soldaten die dienst namen of aanmonsterden in het Staatse Leger. De soldaten waren onder andere in Steenwijk gelegerd.
Omdat de monsterrollen voor een seizoen werden opgemaakt komt het regelmatig voor dat de naam van een militair meerdere malen wordt vermeld. Er was nog geen standaardspelling van namen, zoals we die nu kennen, daarom komt het voor dat een naam op verschillende manieren wordt geschreven. Het verdient dan ook aanbeveling om verschillende schijfwijzen te proberen bij het onderzoek in deze bron.

Het burgerboek bevat de namen van burgers, ook wel poorters genoemd, die door het betalen van een som geld het burgerrecht of poorterrecht kochten. Het Steenwijkse burgerboek begint in 1583. De laatste vermeldingen dateren van 1851. In de tweede helft van de 17e eeuw begint men ook de plaats van herkomst te vermelden, een voor genealogen belangrijk gegeven.

 

Vroeger werden rijke inwoners in de kerk begraven. In het fraaie Serckeboek (ook wel Zerckenboeck) van de Grote Kerk van Steenwijk staan afbeeldingen van grafzerken van mensen die in de kerk begraven waren, met de namen die daar bij hoorden. De afbeeldingen bevatten vaak familiewapens of huismerken.

Bronnen ( Gemeente Steenwijkerland )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

536 monsterrollen, burgerboeken en Serckeboeck sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
TranscriptieMonsterrol 1644
soort boek:
Monsterrollen
Tekst:
Ende verclaerden d' officieren bij eede
hun voorgelesen geen andere soldaten inde
monstringe voort gebracht te hebben
dan die in actuele ende vasten dienst sijn.
In oirconde hebben de gecommitteerden
ende officieren desen neffens mij Jacob
Catgies burgemeester ende commijs ondercreven
onderteijckent. Actum Steenwijck
Den 22en septembris 1644
12en
Ik opgemelde commis tot Hasselt
Uijt last mijn capitein
Gelein van Westerbeeck, vendrich
Jan Rram Jan Willems Brouwer

Dese drie olde mannen sijn aengeteijckent
um aen den readt gepresenteert ende voorts goet
gedaen te werden.
Thomas Willems van Nimmegen olt omtrent
60 jaeren gedient omtrent 40 jaeren mits
in's landts dienst onvermogen geworden.
Engell Preijer ungeveer 40 jaeren 16 jaeren
gedient is in 's landts dienst geroert
ende onbequaem om dienst te doen.
Andries Sij oldt 60 jaeren 38 jaeren
gedient onbequaem um dient te doen.
Pagina:
10
Toegangsnummer:
14 Stad Steenwijk tot ca. 1811
Inventarisnummer:
336
 
 
 
 
 
thumbnail
TranscriptieMonsterrol 1644
soort boek:
Monsterrollen
Tekst:
Jan Hendrickx van Staphorst

Hendrick Luijtens

Arendt Peters

Harmen Helmers

Jacob Heldt

Hendrick Alberts

Door last van den edelen Mogende Heeren de Rade
van Staten der Vereenigde Nederlanden
hebbe ick onderschreven, Jacob Cotgies burgemeester
ende commijs tot Hasselt in presentie van de
gecommitteerden uijt den Rade der stadt
Steenwijck gemonstert de compagnie soldaten
van den commandeur Westerbeeck, ende deselvige
sterck bevonden drie ende sestich presente
coppen als voor een ijder sijn naem geno-
teert staet
Officieren 4
Musquettiers57
Jongens 2
63
Pagina:
9
Toegangsnummer:
14 Stad Steenwijk tot ca. 1811
Inventarisnummer:
336
 
 
 
 
 
thumbnail
TranscriptieMonsterrol 1644
soort boek:
Monsterrollen
Tekst:
Wigbilt Jans van Haeselunen

Harmen van Welbergen

Jan Willems

Hendrick Jans van der Vecht

Harmen Berendts van 't Veen

Evert Kracht

Harmen Wessels

Cristiaen Riwekes

Lambert Jans van Oosterwolde

Jan Jacobs Speck
Pagina:
8
Toegangsnummer:
14 Stad Steenwijk tot ca. 1811
Inventarisnummer:
336
 
 
 
 
 
thumbnail
TranscriptieMonsterrol 1644
soort boek:
Monsterrollen
Tekst:
Hendrick Jans van Oldenburg

Sijger Bouwens

Jan de Goe

Carst Dogge

3e compagnie

Gerloff Richter Corporaal

Hendrick Hendrickx van Oldenburg

Roeloff Harms

Hendrick Jans van Dieveren

Jan Jans Blom

Cornelis Preijer
Pagina:
7
Toegangsnummer:
14 Stad Steenwijk tot ca. 1811
Inventarisnummer:
336
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS