Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten ( Het Utrechts Archief )

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
38 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Voogdbenoeming
Datering:
23-05-1680
Soort akte:
Voogdbenoeming
Constituant:
Cornelis van Schayck
Geconstitueerde:
Govert van Rietbeeck, schoonvader [stiefvader?]
Leendert van Luyck
Verwijzingen:
testament d.d. 18-11-1673 voor notaris B. Terbeeck van
Coesfelt
Notaris:
H. VAN WOUDENBERGH
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
733
Aktenummer:
13
Oud nummer:
U093a005
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Procuratie
Datering:
19-05-1670
Soort akte:
Procuratie
Samenvatting:
tot invordering van soldy van Jan van Steenbergen van de VOC te
Amsterdam
Constituant:
Elisabeth Maerschalck, halfzuster
Dina Maerschalck, halfzuster
Piter van Steenbergh
Geconstitueerde:
Mattheus Abbas
Overige belanghebbenden:
De erven Jan van Steenbergen
Bijzonderheden:
Piter van Steenbergh is schoonvader (stiefvader?) van Elisabeth
Maerschalck
Notaris:
E. VAN RHEE
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
501
Aktenummer:
19
Oud nummer:
U059a003
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Overdracht
Datering:
17-02-1654
Soort akte:
Overdracht
Samenvatting:
van lakens ter voldoening van condemnatie
Overdrager:
Jannichgen Pieters
Ontvanger:
Peter van Geleyn, haar schoonvader [stiefvader]?
Jan van Asperren, zwager [schoonzoon?] van Peter van Geleyn
Bijzonderheden:
goederen bevinden zich ten huize van NN Tollenaer,
factoor van lakens en Jan van Eppecum, lakenkoopman,
beiden te Amsterdam
Verwijzingen:
condemnatie d.d. 29-10-1653 door gerecht van Utrecht
Notaris:
T. MASIUS
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
401
Aktenummer:
13
Oud nummer:
U037a002
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Procuratie
Datering:
21-08-1661
Soort akte:
Procuratie
Samenvatting:
om f 168-15-0 te innen van Willem Janss te Meppel wegens
levering van koren en om zo nodig rechtsmiddelen te gebruiken
Constituant:
Maychgen Jans
Geconstitueerde:
Peter van Bylevelt, schoonvader [stiefvader?]
Notaris:
T. MASIUS
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
401
Aktenummer:
634
Oud nummer:
U037a002
Organisatie: Het Utrechts Archief