Uw zoekacties: Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen (AAM) te Mechelen

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen (AAM) te Mechelen
Openingstijden:
De leeszaal van het archief kan worden bezocht na afspraak.
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 9u-12u30 en van 13u30 tot 16u30.
E-mailadres:
Provincie:
Antwerpen
Land:
België
ISIL-Code:
BE-A5002
Type organisatie:
Kerkelijk archief
Bezoekadres:

Leeszaal Diocesaan Pastoraal Centrum
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen
tel: 0032-15-298422, 015-292654

Postadres:

Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Wollemarkt 15
2800 Mechelen

Informatie:
Hier vind je onder meer archieven van verschillende Mechelse parochies (Sint-Rombouts, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Sint-Jan, Sint-Katelijne, Sint-Jozef Battel, Heffen en Hombeek), het Sint-Romboutskapittel en kloosters (Blijdenberg, Thabor, Dalscholieren, Bethanië en Groot Begijnhof).
Het Aartsbisschoppelijk Archief bevat de historische archieven van het in 1559 opgerichte Aartsbisdom Mechelen (sind 1961 : Mechelen-Brussel) en gedeeltelijk ook van zijn voorlopers, de middeleeuwse bisdommen Kamerijk en Luik. Belangrijke archiefbestanden zijn: de archieven van de aartsbisschoppen en de vicarissen-generaal, het Groot Seminarie en het Sint-Romboutskapittel in Mechelen en van de kerkelijke rechtbank. Daarnaast is er een uitgebreid fonds over de parochies van het aartsbisdom, zowel voor het Ancien Regime als voor de 19de en 20ste eeuw. Voor Mechelen zijn de archieven van de parochies van Sint-Rombouts, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Jan en Sint-Katelijne in bewaring gegeven aan het aartsbisschoppelijk archief. Verder bewaart het AAM een aanzienlijk deel van het archief van het Mechelse begijnhof, van het klooster Blijdenberg en archieven van andere kloosters en abdijen binnen en buiten de grenzen van het aartsbisdom. Ten slotte vind je er ook gegevens over o.m. het jansenisme, het stevenisme, individuele priesters, het katholiek onderwijs in de 19de-20ste eeuw en de Katholieke Actie.
Opmerkingen:
Het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen (AAM) is een private kerkelijke archiefdienst die deel uitmaakt van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel vzw.
Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel is een van de acht rooms-katholieke Belgische bisdommen. Het is het aartsbisdom van de kerkprovincie Mechelen-Brussel, dat het gehele Belgische grondgebied omvat.