Uw zoekacties: Archief Bisdom Roermond te Roermond

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Archief Bisdom Roermond te Roermond
Provincie:
Limburg
Land:
Nederland
Type organisatie:
Kerkelijk archief
Bezoekadres:

Swalmerstraat 52
6041 CZ Roermond
tel: 0475-386775

Postadres:

Postbus 470
6040 AL Roermond

Informatie:
De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam. De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 - 1801 en 1840 - 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden.
De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers.
Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de archivaris van het bisdom:
drs. Mart Bohnen, tel. 0475-386775, m.bohnen@bisdom-roermond.nl.