Uw zoekacties: Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
8 organisaties
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen te Groningen en Utrecht
E-mailadres:
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-GnADNG
Type organisatie:
Documentatiecentrum
Bezoekadres:

ADNG Groningen, Nieuwenhuisgebouw Kamer N0174
Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen
tel: 06-45303043

Informatie:
Het Archief der Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) verzamelt, beheert en verstrekt informatie over de geschiedenis van de psychologie, de pedagogiek en de onderwijskunde in Nederland.
In de Beeldcollectie heeft het ADNG een unieke collectie foto’s en videobanden. Het bedocumenteert personen, groepen, plaatsen, testafnames, laboratoria en dergelijke.
De collectie Gedragswetenschappelijke Testen bestaat uit een uitgebreide collectie paper-and-pencil testen, testmateriaal in koffertjes en driedimensionaal materiaal. De Audiocollectie bevat onder meer oral histories van gerenommeerde wetenschappers. Bijzonder is de collectie gefilmde interviews met emeriti hoogleraren beschikbaar op de website en YouTube. In de Bibliotheek zijn publicaties opgenomen uit de geschiedenis van de psychologie, pedagogiek en onderwijskunde. Divers materiaal over wetenschappers bevindt zich in de Collectie Hoogleraren.
Opmerkingen:
Het ADNG is voortgekomen uit de Stichting Historische Materialen Psychologie (HMP), die op 25 mei 1989 werd opgericht. De oprichters waren psychologen werkzaam op de universiteit en in het bedrijfsleven.
Bezoek: Het kantoor van het ADNG is gehuisvest boven het Ambulatorium van de Rijksuniversiteit Groningen.

Toon meer

 
 
 
 
 
Gemeente Groningen ROEZG te Groningen, Haren, Ten Boer
Openingstijden:
RO/EZ: Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar vanaf 8.30 uur.
Loket Groningen Centrum (bij Grote Markt)
Met afspraak: maandag 13:00 - 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur, donderdag tot 19:00 uur
Zonder afspraak: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur.
Loket Hoogkerk
Met afspraak en zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 08:00 - 12:00 uur.
Loket Lewenborg
Met afspraak en zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 08:00 - 12:00 uur.
Loket Haren Maak altijd een afspraak.
Maandag 08:30 - 12:00 en 15:00 - 19:00 uur
Dinsdag 08:30 - 12:00 uur
Woensdag 08:30 - 12:00 uur
Donderdag 08:30 - 12:00 en 14:00 - 16:30 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur
Loket Ten Boer Afspraak maken niet mogelijk.
Maandag 09:00 - 12:00 uur
Dinsdag 14:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 09:00 - 12:00 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur.
E-mailadres:
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Groningen
Land:
NL
Type organisatie:
Documentatiecentrum
Bezoekadres:

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ)
Gedempte Zuiderdiep 98
9711 HL Groningen
tel: 050-3678111

Loket Groningen Centrum (bij Grote Markt)
Kreupelstraat 1
Groningen
tel: 14-050

Loket Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer
tel: 14-050

Loket Lewenborg
Wijkcentrum Het Dok
Kajuit 4
Groningen

Loket Haren
Raadhuisplein 10
9751 AN Haren

Loket Hoogkerk
Vensterschool
Zuiderweg 70-2
Groningen

Postadres:

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ)
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Informatie:
De dienst RO/EZ ontwikkelt ruimtelijke plannen en projecten. Daarvan regelt de dienst ook het ontwerp, de aanleg en inrichting. Het beheer en onderhoud van de publieke ruimte is de zorg van RO/EZ-Stadsbeheer.
De dienst RO/EZ is ook vraagbaak voor ondernemers en leveranciers van de nodige vergunningen en ontheffingen op het gebied van bouwen, grondgebruik, groen, verkeer, reclame en parkeren.
De dienst RO/EZ is gevestigd in drie hoofdgebouwen, zeven wijkposten en een havenkantoor. Maar veel RO/EZ-ers vindt u op straat. Want de zorg voor de publieke ruimte strekt zich uit over 1500 straten, 650 kilometer riolering, 40 gemalen, 25000 lichtmasten, 500 verkeerslichten, 400 beeldhouwwerken, 13 begraafplaatsen, 221 bruggen en bruggetjes, 175000 bomen, 1400 hobbeleendjes, klimtorens, glijbanen en speelhuisjes, en een oppervlakte van 785 voetbalvelden aan park- en buurtgroen.
Diensten van de Gemeente Groningen:
- Bestuursdienst
- Dienst Informatie en Administratie (DIA)
- Hulpverleningsdienst
- Milieudienst
- Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn (OCSW)
- Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ)
- Dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE)
- Griffie
- iederz (de opvolger van DSW Stadspark)
- Stadhuis
- Groninger Archieven
Opmerkingen:
Zie de website voor meer bezoekadressen en openingstijden van de loketten van de gemeente Groningen - in Groningen, Haren en Ten Boer.

Toon meer

 
 
 
 
 
Gemeentearchief Oldambt te Winschoten en Scheemda
Openingstijden:
Archief: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur. Voor archiefonderzoek kunt u een afspraak met de gemeente Oldambt.
Cultureel Centrum Oldambt: Het CHC Oldambt is te bezoeken (na contact via 06-12461849 of info@chcoldambt.nl) op woensdag en donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-WtslGT
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Openbare Bibliotheek Winschoten (eerste verdieping)
Johan Modastraat 5
9671 CD Winschoten
tel: 06-12461849

Gemeentehuis Winschoten
Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten
tel: 0597-481167

Voormalig gemeentehuis Scheemda
Brugstraat 2
9679 BR Scheemda

Postadres:

Postbus 175
9670 AD Winschoten

Informatie:
Oldambt is de naam van de fusiegemeente in het Nederlandse Oost-Groningen, die op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland.
Het gemeentearchief van Oldambt bevat informatie over burgerlijke stand, bevolkingsregisters, stadsarchieven, bouwvergunningen, historisch materiaal en plattegronden en tekeningen van voormalige gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten. De archieven staan op twee verschillende locaties, in het gemeentehuis Winschoten en in het voormalige gemeentehuis in Scheemda. Op beide locaties worden bezoekers ontvangen, die komen voor archiefonderzoek en begeleid door deskundige medewerkers van het archief.
Cultureel Centrum Oldambt: De gemeente Oldambt werkt nauw samen met het Cultureel Centrum Oldambt. U kunt hier terecht voor genealogie onderzoek. De streekarchivaris Marianne Kruijswijk en haar team vrijwilligers helpen u graag verder. Het Cultureel Centrum is bereikbaar via telefoonnummer 06-12461849 of via e-mail info@chcoldambt.nl.
Groninger Archiefnet: De gemeente Oldambt neemt sinds 2000 deel aan het Groninger Archiefnet. Via www.groningerarchiefnet.nl kunt u de openbare inventarissen bekijken.

Toon meer

 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Groninger Archieven te Groningen
Openingstijden:
Studiezaal: Dinsdag 9.00-21.00 uur, Woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.
Studiezaal juli en augustus: Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.
Gesloten en niet bereikbaar op:
Vrijdag 15 april 2022 – Goede Vrijdag
Maandag 18 april 2022 – Tweede Paasdag
Woensdag 27 april 2022 – Koningsdag
Donderdag 5 mei 2022 – Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei 2022
Donderdag 26 mei 2022 – Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022 – Tweede Pinksterdag
Maandag 26 december 2022 – Tweede Kerstdag
Vrijdag 30 december 2022.
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-GnGRA
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
tel: 050-5992000

Postadres:

Postbus 30040
9700 RM Groningen

Informatie:
Het historisch informatiecentrum voor de stad en de provincie Groningen. Cursussen, rondleidingen, schoolbezoeken en open dagen behoren ook tot de activiteiten.
U kunt alvast op de website zoeken in de archieven die hier bewaard worden. Een bezoek aan de studiezaal is nodig om de stukken in te zien. U kunt deze voor uw bezoek reserveren.
Collectie archieven:
- het gemeentebestuur van Groningen en de gemeentelijke diensten
- de provinciale overheid
- de Rijksuniversiteit
- het Kadaster
- de rechtbanken
- waterstaat
- bedrijven, zoals scheepvaart-, landbouw en nutsbedrijven
- verenigingen, zoals sportverenigingen
- culturele- en maatschappelijke instellingen zoals kerkgenootschappen
- families en personen
De Groninger Archieven bewaren in de bibliotheek bijna alle boeken over stad en provincie Groningen. In de bibliotheek vindt u onder meer: Boeken over de geschiedenis van stad en provincie, Kranten, Tijdschriften, Buurtkranten, Streekbladen, Verenigingsbladen, Adres- en telefoonboeken, Jaarverslagen, Rapporten en nota’s, Documentatiemateriaal.
De Groninger Archieven hebben een grote collectie beeldmateriaal welke u kunt inzien in de studiezaal. Deze collectie omvat o.a.: kaarten, prenten, tekeningen, foto's, prentbriefkaarten.
Het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) is een onderdeel van het RHC Groninger Archieven. GAVA bewaart beeld en geluid uit het verleden voor het heden en de toekomst. In 1992 opgericht door Gemeentearchief Groningen, het Rijksarchief in Groningen, Liga ’68, Radio Noord en het bedrijfsleven. Het GAVA is de kernvoorziening voor het bewaren, ontsluiten en ter beschikking stellen van historisch audiovisueel materiaal in de provincie Groningen. Inmiddels is GAVA uitgegroeid tot kennis- en expertisecentrum, niet alleen in de provincie maar ook in Nederland, voor regionale audiovisuele archieven en musea.

Toon meer

 
 
 
 
 
Het Nederlands Stripmuseum (gesloten per maart 2019) te Groningen
Openingstijden:
Studiezaal Groninger Archieven: Dinsdag 9.00-21.00 uur, Woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.
Studiezaal juli en augustus: Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Groningen
Land:
NL
Type organisatie:
Museum
Type museum:
Musea
Bezoekadres:

Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
tel: 050-5992000

Storyworld
Nieuwe Markt 1
9712 KN Groningen
tel: 050-3683683

Informatie:
Het Nederlands Stripmuseum is gesloten
Vijftien jaar lang toonde het Nederlands Stripmuseum in zijn royale behuizing aan de Groningse Westerhaven hoogtepunten uit het heden en verleden van de Nederlandse stripwereld. Begin maart 2019 zijn de deuren gesloten.
Je kan terecht bij de opvolger "Storyworld" in het Groninger Forum, midden in de stad. Storyworld is het nieuwe museum van strips, animatie en games.
Wil je informatie over de Stichting Het Nederlands Stripmuseum? Stuur dan een mailtje naar: info@stripmuseum.nl.
De omvangrijke stripcollectie van het nederlands Stripmuseum blijft behouden. Al het originele tekenwerk en de honderden dozen vol albums en tijdschriften staan nu in de Groninger Archieven. Daar kunnen de bijna 1.800 uit dag- en weekbladen geknipte stripverhalen, de meer dan 15.000 stripboeken en de ruim 32.000 striptijdschriften worden opgevraagd en ingezien.
De catalogus van de collectie van het Nederlands Stripmuseum staat op de website van Archieven.nl.
Wil je een of meerdere stukken uit onze collectie inzien, maak dan een afspraak via ons e-mailadres: collectie@stripmuseum.nl.
Collectie:
Collectie rondom Nederlandse stripfiguren als Donald Duck, Suske en Wiske, Franka, Agent 327, Eric de Noorman, Jan Jans en de kinderen, Paulus de Boskabouter, Sjors en Sjimmie, Olivier B. Bommel, Kuifje en alle helden van Nickelodeon: SpongeBob Squarepants, Avatar, Dora en Diego. Tekenfilmfiguren zijn voor kids dé helden van nu.
Het Nederlands Stripmuseum beschikte over een uitgebreid archief met duizenden stripboeken, tijdschriften en losse stripstroken uit kranten en tijdschriften.
Opmerkingen:
Storyworld is de opvolger van Het Nederlands Stripmuseum.

Toon meer