Uw zoekacties: College van Toezicht Sociale Verzekeringen (opgeheven) te Zoetermeer

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
College van Toezicht Sociale Verzekeringen (opgeheven) te Zoetermeer
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
NL
Type organisatie:
Bedrijfsarchief
Informatie:
Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) werd in 1994 in het leven geroepen als toezichthouder op de uitvoering van sociale verzekeringswetten. Het Ctsv ging op 1 januari 1995 van start. Het Ctsv was de opvolger van de Sociale Verzekeringsraad (SVr). Het Ctsv moest onafhankelijk toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten houden en werd daarom een zelfstandig bestuursorgaan, met een eigen bestuur en directie. Op 1 januari 2002 hield het Ctsv op te bestaan, het Ctsv ging op in de Inspectie Werk en Inkomen.
Opmerkingen:
Per 1 januari 2002 zijn het CTSV en de Directie Toezicht van het Ministerie SZW opgegaan in de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

Toon meer