Uw zoekacties: Provinciale Archiefinspectie Utrecht te Utrecht

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Provinciale Archiefinspectie Utrecht te Utrecht
Provincie:
Utrecht
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Bezoekadres:

Huis voor de Provincie
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres:

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Informatie:
Archieven van (semi-)overheidsinstellingen zijn in beginsel openbaar en kosteloos te raadplegen wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Hetzelfde geldt meestal voor particuliere archieven. Voor sommige archiefstukken, zoals de akten van de burgerlijke stand of de notariële akten, gelden langere termijnen. Dergelijke beperkingen van de openbaarheid hebben vooral te maken met het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. Het is ook mogelijk dat u (delen van) archieven of collecties niet kunt inzien, omdat deze nog niet geïnventariseerd zijn of in een slechte materiële toestand verkeren. Deze beperkingen van de openbaarheid en toegankelijkheid zijn altijd tijdelijk. Met vragen en klachten over de openbaarheid, toegankelijkheid, dienstverlening en dergelijke kunt u zich het beste eerst tot de betreffende archiefdienst zelf wenden. In tweede instantie kunt u zich tot de Provinciale archiefinspectie in Utrecht richten. De Provinciaal archiefinspecteur houdt namens Gedeputeerde Staten toezicht op de zorg voor de overheidsarchieven in de provincie, inclusief de openbaarheid en toegankelijkheid voor het publiek.

Toon meer