Uw zoekacties: Anoniem

Dagboeken-NIOD ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

  • In het veld "auteur" zoekt u op naam van de dagboekauteur
  • In het veld "localisering" zoekt u naar de plaatsen waarover de dagboekauteurs schrijven.
  • In het veld "inhoud" zoekt u naar termen die voorkomen in de online-samenvattingen van de dagboeken.

Als u het veld "alle velden" invult, doorzoekt u het gehele bestand. U kunt de zoekresultaten beperken door in de velden achter "periode" specifieke jaartallen in te vullen.Een overzicht van alle dagboeken kunt u oproepen door hier te klikken.


Tijdens de bezettingsjaren vertrouwden honderden mensen hun alledaagse belevenissen toe aan het papier. Vanuit Londen riep Radio Oranje de Nederlandse bevolking op een dagboek bij te houden. Deze geschriften vormen een rijke historische bron omdat de gebeurtenissen en ervaringen uit de eerste hand opgetekend zijn. Het NIOD beschikt over ruim duizend dagboeken van onder meer huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers, artsen, NSB'ers, Oostfrontstrijders, scholieren en gevangenen.

Meteen na haar oprichting begon het toenmalige Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie met het verzamelen van dagboeken. Vanaf december 1945 verzocht Lou de Jong in radio-uitzendingen om dagboeken ter beschikking te stellen. Het vergaren van deze egodocumenten was belangrijk omdat "de vaak onopzettelijk door tallozen bijgehouden dagboeken bij uitstek het nageslacht een juiste indruk geven van wat de gewone burger in de oorlogs- en bezettingsjaren beleefde". Daarnaast hebben de dagboeken grote waarde omdat zij een uitvoerig beeld geven van belangwekkende plaatselijke gebeurtenissen. Zo verwierf het RIOD honderden dagboeken die elk "voor het historisch onderzoek naar de jaren der Duitsche bezetting tot in de lengte van generaties van de grootste beteekenis zal zijn".

In 1949 werden de dagboeken geanalyseerd en beschreven, zodat "systematisch al datgene zou worden opgetekend wat voor de verdere wetenschappelijke arbeid [...] van belang zou kunnen zijn". De analyses bevatten informatie over de auteur, locatie, periode en inhoud van de betreffende dagboeken. Op 20 november 1954 verscheen een bloemlezing onder de titel "Dagboek-fragmenten 1940-1945". Een exemplaar hiervan bevindt zich in de studiezaal van het NIOD. De helft van de dagboekbeschrijvingen is gemaakt in de jaren vijftig en ademt de sfeer van de toen geldende maatschappelijke opvattingen. Sinds 10 jaar worden de dagboeken beschreven door Marian Ros.

De dagboeken zelf zijn in te zien in de studiezaal van het NIOD. Vanwege het vaak persoonlijke karakter van de dagboeken is de collectie beperkt openbaar. In de praktijk betekent dit dat de dagboeken pas gelezen kunnen worden na het tekenen van een verklaring waarin is vastgelegd hoe de bescherming van de privacy gewaarborgd moet worden.

beacon
 
 
Inventaris
Dagboek
1045 Anoniem
Auteur:
Anoniem
Titel:
Dagboek
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Vorm:
Dagboek (handgeschreven en typoscript, losbladig)
Omvang:
110 pagina's
Periodisering:
nov.1942, 26 juni 1943 - 20 nov. 1945
Periode van ontstaan:
november 1942, 26 juni 1943 - 20 november 1945
Localisering:
Nederland
Taal:
Nederlands
Inhoud:
De auteur is vermoedelijk in dienst van de BAB (Bureau Afvoer Burgerbevolking).
Hij zorgt in het hele land voor evacuatie en huisvesting van ouden van dagen, zieken, invaliden, gezinnen, kinderen en asocialen.
Zij zijn gevlucht of ze moeten hun huis verlaten wegens oorlogsgeweld of inundatie.
Hij heeft besprekingen met zijn meerderen, burgemeesters van steden, directeuren van ziekenhuizen, huiseigenaren en regelt voedsel, stro, brandstof, ledikanten en matrassen.
Vooral in de provincie Utrecht en op de Veluwe zorgt hij voor herhuisvesting van groepen of enkelingen. Hij is ook na de bevrijding actief in het hele land.
Hij heeft een nauwkeurig logboek bijgehouden van al zijn bezigheden en contacten
NB:
Op een oude beschrijvingslijst wordt als auteur de Gaay Fortman genoemd
Datum beschrijving:
10/1/2002
Ga naar dit stuk:

Doorzoek alle bestanden van dit stuk

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga