Uw zoekacties: Schrieck, F.N.F. van der

Dagboeken-NIOD ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

  • In het veld "auteur" zoekt u op naam van de dagboekauteur
  • In het veld "localisering" zoekt u naar de plaatsen waarover de dagboekauteurs schrijven.
  • In het veld "inhoud" zoekt u naar termen die voorkomen in de online-samenvattingen van de dagboeken.

Als u het veld "alle velden" invult, doorzoekt u het gehele bestand. U kunt de zoekresultaten beperken door in de velden achter "periode" specifieke jaartallen in te vullen.Een overzicht van alle dagboeken kunt u oproepen door hier te klikken.


Tijdens de bezettingsjaren vertrouwden honderden mensen hun alledaagse belevenissen toe aan het papier. Vanuit Londen riep Radio Oranje de Nederlandse bevolking op een dagboek bij te houden. Deze geschriften vormen een rijke historische bron omdat de gebeurtenissen en ervaringen uit de eerste hand opgetekend zijn. Het NIOD beschikt over ruim duizend dagboeken van onder meer huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers, artsen, NSB'ers, Oostfrontstrijders, scholieren en gevangenen.

Meteen na haar oprichting begon het toenmalige Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie met het verzamelen van dagboeken. Vanaf december 1945 verzocht Lou de Jong in radio-uitzendingen om dagboeken ter beschikking te stellen. Het vergaren van deze egodocumenten was belangrijk omdat "de vaak onopzettelijk door tallozen bijgehouden dagboeken bij uitstek het nageslacht een juiste indruk geven van wat de gewone burger in de oorlogs- en bezettingsjaren beleefde". Daarnaast hebben de dagboeken grote waarde omdat zij een uitvoerig beeld geven van belangwekkende plaatselijke gebeurtenissen. Zo verwierf het RIOD honderden dagboeken die elk "voor het historisch onderzoek naar de jaren der Duitsche bezetting tot in de lengte van generaties van de grootste beteekenis zal zijn".

In 1949 werden de dagboeken geanalyseerd en beschreven, zodat "systematisch al datgene zou worden opgetekend wat voor de verdere wetenschappelijke arbeid [...] van belang zou kunnen zijn". De analyses bevatten informatie over de auteur, locatie, periode en inhoud van de betreffende dagboeken. Op 20 november 1954 verscheen een bloemlezing onder de titel "Dagboek-fragmenten 1940-1945". Een exemplaar hiervan bevindt zich in de studiezaal van het NIOD. De helft van de dagboekbeschrijvingen is gemaakt in de jaren vijftig en ademt de sfeer van de toen geldende maatschappelijke opvattingen. Sinds 10 jaar worden de dagboeken beschreven door Marian Ros.

De dagboeken zelf zijn in te zien in de studiezaal van het NIOD. Vanwege het vaak persoonlijke karakter van de dagboeken is de collectie beperkt openbaar. In de praktijk betekent dit dat de dagboeken pas gelezen kunnen worden na het tekenen van een verklaring waarin is vastgelegd hoe de bescherming van de privacy gewaarborgd moet worden.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Dagboek
208 Schrieck, F.N.F. van der
Auteur:
Schrieck, F.N.F. van der
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Vorm:
Egodocument (fotokopie van handschrift; in 2 ex.)
Omvang:
~ 115 b1z.
Periodisering:
augustus 1939 - december 1941
Localisering:
Naaldwijk, Deurne; vele plaatsen in Brabant en Zeeland (Walcheren) (o.a. Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch); Den Haag
Taal:
Nederlands
Inhoud:
De schrijver is een plm. 60- jarige reserve-luitenant-kolonel, in de mobilisatie eerst bij het 3e bataillon jagers in Naaldwijk, daarna bij III 27 R.I. in Deurne. Op 10 mei 1940 komt weldra bevel de Peelstelling te ontruimen. Terugtocht door Brabant naar Zeeland (Walcheren). Na de capitulatie is de schrijver korte tijd krijgsgevangene in Brabant. Zijn dagboek over de oorlogsdagen onderscheidt zich hierdoor van de meeste andere geschriften over deze tijd, dat het, althans voor het grootste gedeelte, een werkelijk dagboek is en niet later uit het geheugen of met steun van sporadische notities samengesteld. Het is goed geschreven, kort en zakelijk en toch gevoelig. Na schrijvers vrijlating uit krijgsgevangenschap wijzigt zich het karakter van zijn dagboek in dat van een algemeen oorlogsdagboek, met weinig persoonlijks
NB:
Een geïllustreerde transcriptie is te lezen als het van-der-schrieck target=_blank>Oorlogsdagboek Fré van der Schrieck. De auteur verzorgde het voorwoord bij het boekje "Terugtocht uit de Peel: journaal van een Nederlandsch soldaat van 10 Mei tot 8 Juni 1940 over zijn terugtocht door Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitschland" van L. Huizingh (Den Haag 1940).
Ga naar dit stuk:

Doorzoek alle bestanden van dit stuk

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga