Uw zoekacties: Holland, Sticht en Voorburg, 1873-1976

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Holland, Sticht en Voorburg, 1873-1976
Datering:
1873-1976
Werkgebied op kaart:
kaart uit 1940, met daarop kadastrale secties en percelen. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Loenen
Geografisch werkgebied:
Ten westen van de Vecht, aan weerszijden van het Merwedekanaal / Amsterdam-Rijnkanaal, met Vreeland in het Noorden, en Nieuwersluis aan de zuidkant
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Bij de opheffing van dit waterschap ging het gebied ten westen van het Amsterdam Rijnkanaal deel uitmaken van De Proosdijlanden, het gedeelte ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal werd onderdeel van Waterschap De Vecht
Gerelateerde waterstaatswerken:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS