Uw zoekacties: Vecht, waterschap De, 1977-1991

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vecht, waterschap De, 1977-1991
Datering:
1977-1991
Werkgebied op kaart:
Zie kaart met diginummer 020426. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Maarssen
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Dit waterschap is ontstaan door een fusie van polders en waterschappen in de provincie Utrecht rondom de rivier De Vecht. Het lag ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal, en ten noorden van de Stad Utrecht. De oprichtingsdatum is 1 januari 1977.
Het waterschap bestond tot en met 31 december 1991. Na die datum ging het op in het iets eerder opgerichte Hoogheemraadschap Amstel en Vecht.
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
Archieftoegang(en):