Uw zoekacties: Spiegelpolder, 1779-1974

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Spiegelpolder, 1779-1974
Datering:
1779-1974
Werkgebied op kaart:
Kaart van het gebied ten oosten van de Vecht. NB! Oost is boven.. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Nederhorst den Berg
Geografisch werkgebied:
Nederhorst den Berg
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De oudste bewaard gebleven documenten van deze polder zijn afkomstig uit 1779. Dat is vooralsnog als startjaar aangehouden. Als er meer informatie over de beginjaren van deze polder boven tafel komt, kan hier nog een correctie op plaatsvinden. Van de iets zuidelijker Blijkpolder is een molenbrief uit 1708 bekend. De Spiegelpolder en de Blijkpolder gingen vanaf 1974 samen verder als de Spiegel- en Blijkpolder.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Versie uit 1864. Versie uit 1936.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS