Uw zoekacties: Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg, 1815-1978

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg, 1815-1978
Datering:
1815-1978
Werkgebied op kaart:
Uitsnede van de kaart uit Zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, diginummer 020749. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Naarden
Geografisch werkgebied:
Tussen Muiderberg en Naarden, gelegen aan het IJsselmeer
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Deze organisatie ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van nĂ¡ de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten onder Amstelland.
Voor de opheffing ook de inleiding van de archiefinventaris van Hilversumse Meent
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS