Uw zoekacties: Venserpolder, 1638-1966

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Venserpolder, 1638-1966
Datering:
1638-1966
Alternatieve namen:
Bovenrijcker Sloter Polder, Bovenrijkerslooterpolder, Bovenrijkersloterpolder,
Bovenrykerslootpolder, Vensink of Booven Reijker Slooter Polder, Venzerpolder, Venzeger polder
Werkgebied op kaart:
Kaart van samenvoeging tot waterschap Bijlmer, diginummer 020496. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Ouderamstel
Geografisch werkgebied:
Ouderamstel Diemen Weesperkarspel, Amsterdam Zuidoost
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De droogmaking van de Bijlmermeer had grote invloed op de waterhuishouding in het aangrenzende gebied. Dit leidde tot samenwerking tussen meerdere polders of grondeigenaren in het gebied wat het "district van de Sodweg" werd genoemd. Het sluitstuk was het verlenen van octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland voor bekadingen. Eerst in 1638 voor een deel van het gebied (Venserpolder) en in 1639 aangevuld voor de rest van dit gebied.
Het district van de Sodweg lag tussen de Amstel, Bullewijk, Holendrecht, Abcoudermeer, Gein, Gaasp, de (toenmalige) ringsloot van de Bijlmermeer en Smal Weesp, en vandaar weer naar de Omval. Het omvatte de:
- Venserpolder
- Groot-Duivendrechtsepolder
- Westbijlmer- en Laanderpolder
- Klein-Duivendrechtse- en Binnenbullewijkerpolder
- Holendrechter en Bullewijkerpolder
- Oostbijlmerpolder
- Gein- en Gaasperpolder.
De Westbijlmer- en Laanderpolder fuseerde in 1879 met de Klein Duivendrechtse- en Binnenbullewijkerpolder tot de Verenigde Westbijlmer- en Klein-Duivendrechtsepolder.

Voor de Venserpolder houden we 1638 aan als beginjaar, voor de andere genoemde polders 1639. Hoe de institutionele ontwikkeling van het District van de Sodweg tot de latere zelfstandige polders verliep, vergt nader onderzoek.
Per 1967 fuseerden de polders in het voormalige District van de Sodweg met het Heemraadschap De Bijlmermeer tot waterschap Bijlmer. Vanwege het afronden van lopende zaken kunnen in het archief documenten zitten van na 1966.
Bronverwijzing:
Notulen Provinciale Staten Bijlage U
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Versie 1864.
Versie 1936.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS