Uw zoekacties: Groot-Duivendrechtse polder, 1639-1966

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Groot-Duivendrechtse polder, 1639-1966
Datering:
1639-1966
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De droogmaking van de Bijlmermeer had grote invloed op de waterhuishouding in het aangrenzende gebied. Dit leidde tot samenwerking tussen meerdere polders of grondeigenaren in het gebied wat het "district van de Sodweg" werd genoemd. Het sluitstuk was het verlenen van octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland voor bekadingen. Eerst in 1638 voor een deel van het gebied (Venserpolder) en in 1639 aangevuld voor de rest van dit gebied.
Het district van de Sodweg lag tussen de Amstel, Bullewijk, Holendrecht, Abcoudermeer, Gein, Gaasp, de (toenmalige) ringsloot van de Bijlmermeer, Smal Weesp, en vandaar weer naar de Omval. Het omvatte de:
- Venserpolder
- Groot-Duivendrechtsepolder
- Westbijlmer- en Laanderpolder
- Klein-Duivendrechtse- en Binnenbullewijkerpolder
- Holendrechter en Bullewijkerpolder
- Oostbijlmerpolder
- Gein- en Gaasperpolder.
De Westbijlmer- en Laanderpolder fuseerde in 1879 met de Klein Duivendrechtse- en Binnenbullewijkerpolder tot de Verenigde Westbijlmer- en Klein-Duivendrechtsepolder.
Voor de Venserpolder hanteren we 1638 als beginjaar, voor de andere genoemde polders 1639. Hoe de institutionele ontwikkeling van het District van de Sodweg tot de latere zelfstandige polders verliep, vergt nader onderzoek.
Per 1967 fuseerden de polders in het voormalige District van de Sodweg met het Heemraadschap De Bijlmermeer tot waterschap Bijlmer. Vanwege het afronden van lopende zaken kunnen in het archief documenten zitten van na 1966
Vestigingsplaats:
Ouderamstel
Geografisch werkgebied:
Ouderamstel
Werkgebied op kaart:
Kaart van samenvoeging tot waterschap Bijlmer, diginummer 020496. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Bronverwijzing:
Notulen Provinciale Staten Bijlage U.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie 1864.
Versie 1936.
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)
Archieftoegang(en):