Uw zoekacties: Bijlmer, Waterschap, 1967-1978

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Bijlmer, Waterschap, 1967-1978
Datering:
1967-1978
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Het waterschap Bijlmer werd opgericht door een fusie van verschillende Noord-Hollandse polders in dezelfde waterkerende kring die langs de Amstel, Bullewijk, Holendrecht, Hollandse kade, Gein, Gaasp en de Weespertrekvaart loopt. De waterkerende kring werd niet voldoende betrouwbaar geacht voor de inwoners en bedrijven in het gebied. Het verdeelde beheer en onderhoud door meerderde polders, lag daar al eeuwen aan ten grondslag. De uitbreiding van de stad Amsterdam met de stadswijk Bijlmer veranderde daarnaast de waterhuishouding in het gebied zodanig dat daarbij poldergrenzen werden overschreden. Na de oprichting had het waterschap als eerste de taak om de waterkerende kring te verbeteren. Ook de andere taken zoals het peilbeheer, bemaling, afwatering, onderhoud van wegen en vergunningverlening werden door het waterschap uitgevoerd. De gemeentelijke indeling in het gebied is lange tijd onderwerp van discussie geweest waardoor het kan zijn gebeurd dat vergunningen voor een specifieke locatie aan verschillende gemeentes zijn verleend.
Waterschap Bijlmer ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van nĂ¡ de formele opheffing.
Vestigingsplaats:
Ouderkerk aan de Amstel
Geografisch werkgebied:
Weesperkarspel; Ouderamstel; Amsterdam Zuidoost; Duivendrecht
Werkgebied op kaart:
Waterschap Bijlmer, inclusief aanduidingen van rechtsvoorgangers. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefinventaris / archieftoegang.
Verleende vergunningen:
zoekingang door deze organisatie verleende vergunningen. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam.
Archieftoegang(en):