Uw zoekacties: Zeeburg en Diemerdijk, Hoogheemraadschap, 1423-1970

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Zeeburg en Diemerdijk, Hoogheemraadschap, 1423-1970
Datering:
1423-1970
Werkgebied op kaart:
Een kaart uit 1912 van het toenmalige hoogheemraadschap. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Diemen, Amsterdam
Geografisch werkgebied:
De zeedijk van Amsterdam naar Muiden en het achterliggende gebied tot Maarssen
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Het hoogheemraadschap van Zeebrug en Diemerdijk bestond van 1423 tot 1970 toen het opging in het Hoogheemraadschap van Amstelland.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefienventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Versie uit 1864. Versie uit 1936.
Voor een uitgebreider boek over dit hoogheemraadschap zie: "Dijk onder spanning" door Alfons Fransen
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam.