Uw zoekacties: Amstel Gooi en Vecht, waterschap, 1997-heden

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Amstel Gooi en Vecht, waterschap, 1997-heden
Datering:
1997-heden
Werkgebied op kaart:
Kaart op de website van waterschap AGV. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Hilversum, Amsterdam (vanaf 2005)
Geografisch werkgebied:
Het zuidoosten van provincie Noord-Holland en het noordwesten van provincie Utrecht. Het zuidoostelijke puntje van het werkgebied ligt in provincie Zuid-Holland
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een bestaand waterschap. Het is in 1997 opgericht als "Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht". Sinds eind 2016 is de naam gewijzigd in "Waterschap Amstel, Gooi en Vecht". Voor actuele informatie zie de website: www.agv.nl.
Samen met gemeente Amsterdam heeft dit waterschap een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Deze is tegelijkertijd met AGV opgericht en heette oorspronkelijk de Dienst Waterbeheer en Riolering. Deze dienst omvatte de waterschapstaken van AGV, en de rioleringstaken van Amsterdam (voormalige dienst RWA). Toen in 2006 de Amsterdamse drinkwatertaak werd toegevoegd, is de naam van de uitvoeringsorganisatie veranderd in Waternet.
Vanaf 1997 was Hilversum de vestigingsplaats. Vanaf 2005 werd dit Amsterdam.
Er zijn nog geen archieven overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
Bronverwijzing:
Weblink naar stamboom in PDF van waterschap AGV: Klik hier voor de afbeelding
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek