Uw zoekacties: Bestanden

Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
15.771 bestanden
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1339 Fulvio Portone en zijn vrouw Metgen Suyrmonts erkennen schuldig te zijn uit hun huis, genaamd "den Sluetell", een jaarlijkse rente van 12 gulden 10 stuivers, door wijlen Heylwich van Harn, moeder van Metgen Suyrmont, gemaakt aan de arme vrouwen in het gasthuis bij de school, waarbij zij dit huis als onderpand stellen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1338 Adriaen van Lienden Stevensz en zijn huisvrouw Anna van Bueren, Balthazar van Buerensdochter, erkennen aan het kleine vrouwengasthuis te Rhenen een jaarlijkse rente van 6 Carolus gulden, uitgaande uit 12 morgen land onder het kerspel van Heusden, schuldig te zijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1336 Ghijsbertgen Hubert Ghijsbertsz dochter en Mariken Hubersdochter vermaken bij testament aan twee weduwen of twee vrome maagden hun huis en schuur met erf en grond bij de Heerenstraat, benevens 100 gulden om die te beleggen tot onderhoud van huis en schuur, met bepaling dat de burgemeester alleen toezicht zal houden op de bepalingen in het testament gemaakt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1334 Marijken en Ghijsbertgen Hubertsdochteren, gezusters, worden in de koop van een huis en hofstede binnen Rhenen gevestigd
Datering:
10-10-1529
Opmerkingen:
Transcriptie door H.J. Postema, mei 2017.
Reden geen uitleen:
Dit stuk is gedigitaliseerd Dit stuk is gedigitaliseerd Dit stuk is gedigitaliseerd
Volgnummer:
2 van 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1333 Cunera Huugen vermaakt aan Ghijsbertgen en Marrijken Hubertsdochteren, gezusters, al haar bezittingen, behoudens haar lijftocht daaraan gedurende haar leven
Datering:
4-1-1529
Opmerkingen:
Transcriptie door H.J. Postema, mei 2017.
Reden geen uitleen:
Dit stuk is gedigitaliseerd Dit stuk is gedigitaliseerd Dit stuk is gedigitaliseerd
Volgnummer:
1 van 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1332 Kunerken Hugen erkent aan hare beide nichten Ghijsbertgen en Marryken 40 gulden uit haar goederen schuldig te zijn, behoudens haar lijftocht daaraan
Datering:
23-6-1522
Opmerkingen:
Transcriptie door H.J. Postema, mei 2017.
Reden geen uitleen:
Dit stuk is gedigitaliseerd Dit stuk is gedigitaliseerd Dit stuk is gedigitaliseerd
Volgnummer:
1 van 5