Uw zoekacties: Gedeputeerde Representanten van het Volk van Stad en Lande, ...

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gedeputeerde Representanten van het Volk van Stad en Lande, 1795 - 1798
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gedeputeerde Representanten van het Volk van Stad en Lande
Bestaansperiode:
1795 - 1798
Ontstaan:
Na de Bataafse omwenteling in 1795 werden in zowel Stad als Ommelanden 'Comité's Revolutionair' gevormd. Deze organiseerden verkiezingen, die leidden tot de aanwijzing van provisionele representanten in beide delen der provincie. Deze vervingen de oude regeringen (stadsbestuur en landdag) op respectievelijk 13 en 17 februari 1795. Gezamenlijk vormden zij op laatst genoemde datum de nieuwe regering van de provisionele representanten van het volk van Stad en Lande. Acht personen van buiten de vergadering werden verkozen tot Gedeputeerde Representanten ter behartiging van het dagelijks bestuur
Beëindiging:
De staatsgreep van 22 januari 1798 had de vestiging van de eenheidsstaat ten doel. De gewestelijke soevereiniteit werd opgeheven. Op 30 januari 1798 kwam een einde aan het college van Gedeputeerde Representanten van het Volk van Stad en Lande. Hiervoor in de plaats kwam het Intermediair administratief bestuur van Stad en Lande.
Werkgebied:
Huidige provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Bronnen, literatuur:
H.A. Kamphuis, Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek: bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807 (Assen 2005)
J.C. van der Ploeg, Het ambtelijke apparaat van het gewest Stad en Lande (1795-1802) (Niet uitgegeven scriptie Rijksuniversiteit Groningen, afdeling geschiedenis, 1977)
J. Roelevink, Onderzoeksgids: bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813 (Den Haag 2012)
Organisatie: Groninger Archieven