Uw zoekacties: BV Stadsherstel Groningen, 1972 - 1988

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
BV Stadsherstel Groningen, 1972 - 1988
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
BV Stadsherstel Groningen
Bestaansperiode:
1972 - 1988
Ontstaan:
Op 8 mei 1972 werd de akte van oprichting officieel bekrachtigd. De gemeente Groningen was de grootste aandeelhouder.
Beëindiging:
Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 8 maart 1982 werd besloten de vennootschap te ontbinden. In november 1988 was de liquidatie beëindigd
Rechtsvorm:
Besloten vennootschap
Functies, activiteiten:
Het restaureren en exploiteren van panden, meer speciaal monumenten in de gemeente Groningen, in het belang van de volkshuisvesting, daar waar woon- of bedrijfsruimte dreigt verloren te gaan waarvan behoud of herstel uit hoofde van de historische waarde, de architectuur of stadsherstel wenselijk is
Organisatie: Groninger Archieven