Uw zoekacties: Ridderschap in de provincie Groningen, 1814 - 1853
Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerRidderschap in de provincie Groningen, 1814 - 1853
Geschiedenis:
Na de opheffing van de ridderschap werd een Commissie van Liquidatie ingesteld die het financieel fonds dat gediend had ter dekking van de kosten van de ridderschap moest liquideren. De uiteindelijke vereffening vond uiteindelijk plaats in 1882, na het overlijden van de administrateur van het fonds, Ulrich Willem Frederik van Panhuys. Het restant, dat 88 gulden bedroeg, werd toen geschonken aan het Instituut voor Doofstommen. Pas in 2012 werd opnieuw een ridderschap in Groningen opgericht, een private organisatie.
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Ridderschap in de provincie Groningen
Bestaansperiode:
1814 - 1853
Ontstaan:
Bij de de Nederlandse Grondwet van 1814 was een bijzondere positie bepaald voor de ridderschappen die mede als kiescollege zouden fungeren voor de samenstelling van de provinciale staten. Met uitzondering van de provincies Zeeland en Friesland werden in elke provincie in 1814 ridderschappen opgericht, dus ook in Groningen. Ter samenstelling van die ridderschappen benoemde de Koning de leden van die ridderschappen die door die benoeming tevens tot de Nederlandse adel gingen behoren. Willem I benoemde bij organiek besluit van 28 augustus 1814 25 leden in de ridderschap van Groningen. Voor de eerste vergadering van 30 maart 1815 werden nog vier personen benoemd, twee namen geen zitting zodat uiteindelijk in de eerste vergadering 27 personen ter zitting konden verschijnen.
Beƫindiging:
Met de Grondwetsherziening van 1848 kwam aan de staatsrechtelijke betekenis van de ridderschap een einde daar de provinciale staten direct gekozen zouden gaan worden. Met de inwerkingtreding van de Provinciale wet van 6 juli 1850 viel daarmee het staatsrechtelijke bestaansrecht van de Groninger ridderschap weg. Die vergaderde officieel een laatste maal op 1 juni 1850, terwijl in een bijeenkomst van 14 april 1853 de ridderschap besloot om als rechtspersoon ook op te houden te bestaan.
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
De belangrijkste taak van de ridderschap was de verkiezing uit hun midden van twaalf van de in totaal 36 leden van Provinciale Staten. In 1814 waren de eerste statenleden door de Koning benoemd, in 1816 vond de eerste verkiezing door de ridderschap plaats
Bronnen, literatuur:
Steven Bouman, De Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853): een adellijk gezelschap onder een vergrootglas ('s-Gravenhage 2012)
Categorie:
Archieftoegang(en):
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS