Uw zoekacties: Staten der Ommelanden, 1558 - 1795
Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerStaten der Ommelanden, 1558 - 1795
Geschiedenis:
28 september 1559 werd een eigen syndicus benoemd, terwijl 13 mei 1560 gestart werd met het vormen van een eigen kas. De onderlinge Ommelander bijeenkomsten werden steeds veelvuldiger. Klein Friesland was de naam waarmee ze hun land officieel gingen aanduiden. In 1571 kregen de Staten van de Ommelanden de beschikking over een eigen gebouw, het Ommelanderhuis, een voormalig refugium van het Johannieterklooster van Oosterwierum. In 1594 werd bij het 'Tractaat van Reductie' vastgelegd dat de stad en de Ommelanden één gewest vormden. Het streven van de Ommelanden naar afscheiding van de stad was mislukt, Aan de Ommelanden werd wel het recht gelaten afzonderlijke vergaderingen te houden. Voortdurend bleven er conflicten met de stad
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Staten der Ommelanden
Bestaansperiode:
1558 - 1795
Ontstaan:
Hoewel hiervoor al eerder aanzetten waren gegeven, brachten de voortdurende twisten tussen Stad en Ommelanden de Ommelanders er in 1558 toe de definitieve grondslag te leggen voor een eigen bestuursorganisatie. Op 3 oktober 1558 werd een college van gedeputeerden belast met de verdediging van de Ommelander vrijheden. Vanaf 18 augustus 1563 zijn notulen bewaard gebleven van de bijeenkomsten van de Ommelander Staten en hun gedeputeerden (later gecommitteerde raden genoemd)

Beëindiging:
De Bataafse omwenteling van 1795 voltrok zich ook in het Ommelander bestuur. Op 17 februari 1795 verlieten de leden van de Ommelander Staten hun vergaderzaal, na uit hun functie te zijn gezet door een comité revolutionair, dat enige dagen eerder (13 februari) was verkozen en optrad uit naam van de burgerij der Ommelanden. Dit comité had 16 februari via verkiezingen gezorgd voor de vorming van een college van 18 provisionele representanten des volks der Ommelanden, die nu het bestuur overnamen met een voorlopig mandaat van twee maanden
Werkgebied:
De kwartieren Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Hun taak bestond in hoofdzaak uit beraadslagen over provinciale aangelegenheden voor het bepalen van de stem der Ommelanden als tweede lid van de provinciale staten en verder vooral uit het verdedigen van hun vrijheden en gerechtigheden tegenover de stad en de hoofdmannenkamer
Bronnen, literatuur:
W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven ('s-Gravenhage 1962)
W.J. Formsma, De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16e eeuw (Assen 1938)
W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen : stad en land (Groningen 1981; 2e dr.)
Categorie:
Archieftoegang(en):
Opvolger(s):
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS