Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, 1595 - 1795

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, 1595 - 1795
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gedeputeerde Staten van Stad en Lande
Bestaansperiode:
1595 - 1795
Beëindiging:
Na de Bataafse omwenteling in 1795 werden in zowel Stad als Ommelanden 'Comité's Revolutionair' gevormd. Deze organiseerden verkiezingen, die leidden tot de aanwijzing van provisionele representanten in beide delen der provincie. Deze vervingen de oude regeringen (stadsbestuur en landdag) op respectievelijk 13 en 17 februari 1795. Gezamenlijk vormden zij op laatst genoemde datum de nieuwe regering van de provisionele representanten van het volk van Stad en Lande, Acht personen van buiten de vergadering werden verkozen tot Gedeputeerde Representanten ter behartiging van het dagelijks bestuur
Werkgebied:
provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Dagelijks bestuur van de soevereine gewest Groningen (Stad en Lande)
Organisatie: Groninger Archieven