Uw zoekacties: Landstorm

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Landstorm
Naam archiefvormer:
Landstorm
Vestigingsplaats:
Hardinxveld
Onderdeel van:
gemeente Hardinxveld
Opgericht:
1814. Bron: Aanwijzingen van de districtscommissaris d.d. 24 januari 1814 (in archief Papendrecht aanwezig)
Opgeheven:
in de loop van de 19e eeuw en opnieuw na 1914? Bron: onbekend
Taken:
Ondersteunen van het reguliere leger bij diens verdedigingstaken.
Nadere informatie:
Op 20 december 1813 werd in ons land het Reglement van algemene Volkswapening, Landstorm en Landmilitie uitgegeven, waarin onder meer de Landstorm werd opgericht. Op 24 januari 1814 vaardigde districtscommissaris van Dordrecht en Gorinchem, waaronder ook Hardinxveld viel, aanwijzingen uit over de organisatie van de Landstorm in de onder zijn gezag vallende gemeenten.
Ook Hardinxveld heeft een dergelijk weerbaarheidskorps bezeten. In 1814 bestond dit uit vier compagnieƫn van in totaal 460 manschappen uit zowel Hardinxveld als Giessendam. Elke compagnie telde drie officieren: een kapitein en twee luitenants. Het geheel stond onder leiding van de bataljonscommandant, een luitenant-kolonel. 180 manschappen waren met geweren gewapend waarmee ze elke zaterdag oefenden. Aan degenen die geen geweer hadden, werd een piek uitgereikt.
Het hoofd van het plaatselijk bestuur, de burgemeester, fungeerde in de gemeenten als commandant van de Landstorm. Dat zal ook in Hardinxveld wel zo zijn geweest.
In de lokale Landstorm deden op basis van vrijwilligheid niet-geĆ¼niformeerde, weerbare mannen tussen de 17 en 50 jaar oud dienst, die geen dienst deden in de Landmilitie. Zij brachten in principe hun eigen geweren mee
Uit het archief van de gemeente Hardinxveld blijkt niet wanneer de Landstorm in Hardinxveld weer is opgeheven.
Uit informatie op internet blijkt evenwel dat tijdens de Belgische opstand in 1830 de Landstorm in ons land opnieuw werd opgeroepen. Deze is echter niet in actie gekomen en werd na 1832 weer ontbonden. Of deze situatie zich feitelijk ook in Hardinxveld heeft voorgedaan, is niet duidelijk.

Opvallend is dat slechts lang na bovenvermelde tijdvakken feitelijke stukken over de Landstorm in het Hardinxveldse archief zijn aangetroffen: staten van dienstplichtigen in de Landstormregisters over de periode 1910-1914.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS