Uw zoekacties: College voor Sociale Bijstand, successievelijk Plaatselijke ...

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
College voor Sociale Bijstand, successievelijk Plaatselijke revisie- en contactcommissie
Naam archiefvormer:
College voor Sociale Bijstand, successievelijk Plaatselijke revisie- en contactcommissie
Vestigingsplaats:
Hardinxveld
Onderdeel van:
gemeente Hardinxveld
Opgericht:
1947. Bron: gemeenteraadsbesluit van 31 oktober 1947
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het beoordelen van twijfelgevallen bij bijstandsaanvragen en vervolgens het college van burgemeester en wethouders adviseren hieromtrent.
Nadere informatie:
Op grond van de overbruggingsregeling sociale bijstand van 1947 werd in datzelfde jaar de plaatselijke Commissie voor Sociale Bijstand ingesteld.
Zij bestond aanvankelijk uit: een vertegenwoordiger van het rijksconsulentschap voor sociale bijstand die tevens voorzitter was, een ambtenaar van het Gewestelijk Arbeidsbureau, een vertegenwoordiger van de werkgevers, een vertegenwoordiger van de werknemers, en een gemeenteambtenaar. In 1950 wijzigde samenstelling in: voorzitter/lid van het college, een vertegenwoordiger van het rijksconsulentschap voor sociale bijstand, en een vertegenwoordiger van het gewestelijk Arbeidsbureau. En ambtelijk medewerker fungeerde als commissiesecretaris.

In 1952 werd op grond van de rijksregeling sociale voorziening bovengenoemde commissie omgevormd tot de Plaatselijke revisie- en contactcommissie. De samenstelling hiervan was: de voorzitter/burgemeester, een vertegenwoordiger van het Gewestelijk Arbeidsbureau, een vertegenwoordiger van de Bestuurdersbond, en een vertegenwoordiger van de Christelijke Besturenbond. Opnieuw fungeerde een ambtelijk medewerker als commissiesecretaris.

Uit het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de gemeente Hardinxveld blijkt niet wanneer deze commissie is opgeheven.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS