Uw zoekacties: Plaatselijk schoolcommissie

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Plaatselijk schoolcommissie
Naam archiefvormer:
Plaatselijk schoolcommissie
Vestigingsplaats:
Goudswaard
Onderdeel van:
gemeente Gousdwaard
Opgericht:
in of vóór 1858. Bron: jaarverslag onderwijstoestand uit 1858
Opgeheven:
onbekend
Taken:
Het bespreken binnen de commissie van allerlei onderwijszaken van lokale aard en het houden van toezicht op de in de gemeente gevestigde openbare lagere school.
Nadere informatie:
Al in 1858 is er sprake van een plaatselijke schoolcommissie die slechts uit enkele personen bestond. Hun benoeming zal door de gemeenteraad zijn gebeurd. Het bestaan van de schoolcommissie blijkt uit haar jaarlijkse verslagen over het tijdvak 1858-1873 van de toestand van de ene (openbare) lagere school die Goudswaard rijk is. Het uitbrengen van dergelijke verslagen berustte op de Onderwijswet van 1857. Het is best mogelijk dat de inwerkingtreding van die wet aanleiding was een plaatselijke schoolcommissie in het leven te roepen, maar dat is allerminst zeker.

Hoelang de plaatselijke schoolcommissie heeft voortbestaan, is niet duidelijk. Haar laatst bewaard gebleven jaarverslag van de toestand van het lager onderwijs dateert uit 1873.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS