Uw zoekacties: Landstorm

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Landstorm
Naam archiefvormer:
Landstorm
Vestigingsplaats:
Goudswaard
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
vóór 1819. Bron: Aanwijzingen van de districtscommissaris d.d. 24 januari 1814
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Ondersteunen van het reguliere leger bij diens verdedigingstaken.
Nadere informatie:
Op 20 december 1813 werd in ons land het Reglement van algemene Volkswapening, Landstorm en Landmilitie uitgegeven, waarin onder meer de Landstorm werd opgericht. Op 24 januari 1814 vaardigde de districtscommissaris van Dordrecht en Gorinchem, waaronder ook Goudswaard (ook wel bekend als Korendijk) viel, aanwijzingen uit over de organisatie van de Landstorm in de onder zijn gezag vallende gemeenten. (Deze aanwijzingen werden niet in het oud-archief van de gemeente Goudswaard aangetroffen, maar wel in die van Papendrecht, een andere gemeente in hetzelfde district).
Ook Goudswaard (Korendijk) bezat een dergelijk weerbaarheidskorps, dat uit alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaar bestond. Dit valt af te leiden uit een brief van de luitenant-kolonel van het bataljon Landstorm te Korendijk aan zijn compagniescommandanten uit 1819. Daarin vermeldt hij dat de dienst van de Landstorm te Korendijk (Goudswaard) is komen te vervallen door de organisatie van de Rustende Schutterijen.

Uit informatie op internet blijkt evenwel dat tijdens de Belgische opstand in 1830 de Landstorm in ons land opnieuw werd opgeroepen. Deze is echter niet in actie gekomen en werd na 1832 weer ontbonden. Of deze situatie zich feitelijk ook in Goudswaard heeft voorgedaan, is niet duidelijk.

In de periode voorafgaand aan en tijdens de Eerste Wereldoorlog is er weer sprake van een weerbaarheidskorps met de naam Landstorm. In het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de voormalige gemeente Goudswaard bevinden zich inschrijfregisters uit de periode 1896-1918, waaruit blijkt dat inwoners uit Goudswaard deel uitmaakten van een (gereactiveerde?) Landstorm. Verdere gegevens ontbreken.

Er mag worden aangenomen dat de Landstorm - waar en in welke vorm dan ook in ons land - op gezag van de Duitse bezettingsautoriteiten in 1940 is ontbonden.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS