Uw zoekacties: Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden
Naam archiefvormer:
Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Opgericht:
1884
Opgeheven:
01-01-2003. Bron: Gemeenteraadsbesluiten van 5 maart en 10 december 2002.
Ontstaan uit:
Stedelijke Muziekschool.
Opgegaan in:
ToBe.
Taken:
Het geven van muziekonderwijs aan leerlingen uit Dordrecht en de Drechtsteden.
Nadere informatie:
In 1849 wordt de Stedelijke Muziekschool voor zang- en instrumentaal onderwijs opgericht. De Duitse musicus Ferdinand Böhm, die ook op andere terreinen heel veel voor het Dordtse muziekleven heeft betekend, wordt hiervan de directeur. De zangafdeling heeft in 1855 83 leerlingen en de instrumentale afdeling 21 leerlingen.
Deze muziekschool heeft ook een zangvereniging, die in 1869 van de Stedelijke Muziekschool wordt losgekoppeld en opgaat in de zangvereniging van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst afdeling Dordrecht o.l.v. Willem Kes (later 1e dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam).
Met die ontkoppeling komt een einde aan een periode van enkele decennia, waarin het Dordtse muziekleven zich vrijwel uitsluitend heeft afgespeeld rond de Stedelijke Muziekschool.

In 1884 gaat ook de Stedelijke Muziekschool zelf op in de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst afdeling Dordrecht. Vanaf dat moment is er een Toonkunstmuziekschool in Dordrecht, zoals deze tot 2003 heeft bestaan. De Toonkunstmuziekschool komt in 1884 ook onder leiding van Willem Kes.

In de 20e eeuw verandert de bestuurlijke aansturing van de Toonkunstmuziekschool. De school komt onder de hoede van de Vereniging Toonkunstmuziekschool Dordrecht, die later wordt omgezet in een gelijknamige stichting.

Met ingang van 1 januari 2003 fuseren de Stichting Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden (de Toonkunstmuziekschool is dus inmiddels ook in de Drechtsteden met muziekonderwijs actief) en de Stichting voor Culturele Educatie (De Berckepoort) en ontstaat de Stichting kunstzinnige vorming ToBe met de bijbehorende en gelijknamige regionale instelling voor kunstzinnige vorming.
Nadere informatie 2:
De taken van ToBe zijn volgens de statuten:
- het verzorgen van kunsteducatief werk in brede zin op het terrein van alle kunstdisciplines
- het initiëren, ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren van kunsteducatieve programma’s, zoals: lessen, cursussen, workshops, projecten, manifestaties, concerten, festivals, lezingen en excursies
- aandacht geven aan de behoefte aan eerstelijns uitvoerend werk
- aandacht geven aan de behoefte aan kunsteducatief werk in en voor scholen en welzijns- en zorgorganisaties
- bijzondere aandacht geven aan het confronteren van jeugd in en buiten school met kunstuitingen
- bijzonder aandacht geven aan het bereiken van doelgroepen voor wie deelname aan kunstactiviteiten om wat voor reden ook niet vanzelfsprekend is
- het verstrekken van kunsteducatie-adviezen aan gemeentebesturen, (rechts-)personen en andere organisatievormen
- het verrichten van overige activiteiten en het verlenen van medewerking binnen haar doelstellingen
- het onderhouden van contacten met elders gevestigde instellen op haar werkterrein.

ToBe exploiteert ook de zogenaamde Popcentrale/Popschool. In dit (pop)muzikantencentrum voor Dordrecht e.o. kan men repeteren, opnames maken, optredens bezoeken en workshops of cursussen volgen.
ToBe heeft ook de Jeugdtheaterschool Dordrecht, die theatercursussen (zang, dans en spel) geeft aan jongeren van 7 tot 25 jaar, onder haar hoede.

ToBe gebruikt in Dordrecht nog steeds de gebouwen Munt 5 (hoofdvestiging) en Voorstraat 220 (De Berckepoort), maar heeft ook vestigingen in de deelnemende gemeenten in de Drechtsteden en de Hoeksche Waard.
Er zijn afgeronde en door de gemeenteraad op 22 februari 2011 goedgekeurde plannen ToBe onder te brengen in het Energiehuis aan de Noordendijk 148, nadat dit is verbouwd en aangepast. Andere grote gebruikers van het Energiehuis worden Poppodium Bibelot en Schouwburg Kunstmin, die in verband hiermee met zijn drieën gaan samenwerken in de Stichting Energiehuis.
Literatuurverwijzing:
Geschiedenis van Dordrecht van 1813-2000, uitgeverij Hilversum Verloren, 2000, pagina’s 362 t/m 369
Geschiedenis van Dordrecht door J.L. van Dalen, uitgeverij C. Morks Czn., 1933, pagina’s 881 en 882.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS