Uw zoekacties: Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving
Naam archiefvormer:
Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1961. Bron: notariële oprichtingsakte d.d. 6 maart 1961
Opgeheven:
onbekend, maar na 1983. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het bevorderen van godsdienstige, zedelijke, geestelijke en maatschappelijke belangen van bewoners van woonwagens uit alle lagen van de bevolking, ongeacht godsdienstige of staatkundige gezindheid.
Nadere informatie:
In 1961 werd de Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving (later gewijzigd in: en Omstreken) opgericht.
Het bestuur bestond tenminste uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, waarbij de functies van voorzitter en vicevoorzitter verenigbaar waren met die van secretaris en penningmeester. Het bestuur bepaalde zelf het aantal van zijn leden en vulde zichzelf aan. Het bestuur werd terzijde gestaan door een door de bisschop van Rotterdam aangewezen geestelijk adviseur, die alle vergaderingen mocht bijwonen. Hij zorgde er onder andere voor dat er geen besluiten werden genomen die in strijd waren met de katholieke beginselen. Later bestond het bestuur uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee gewone leden.
In de loop van het oprichtingsjaar 1961 werd onder gezag van de stichting een clubgebouw op het regionaal woonwagenkamp gerealiseerd en met clubwerk begonnen in samenspraak met de woonwagenbewoners en hun kinderen.
Tien jaar later zien we dat onder de vlag van de stichting de volgende personen werkzaam waren: een maatschappelijk werkster (sociaal-cultureel werkster), een kampbeheerder, een kampcorveeër, een school met drie leerkrachten en een handwerkzuster.
Weer tien jaar later hield de stichting zich bezig met: het verzorgen van een zwemclub, het exploiteren van een peutercrèche, het verzorgen van een kinderclub, het houden van een jaarlijkse busreis voor de oudere jeugd, het begeleiden van een voetbalclub, het verzorgen van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en carnaval, het zorgen voor bemiddeling bij problemen, het onderhouden van contacten met scholen, beheer, kruisvereniging, het begeleiden van verhuizingen naar woonhuizen en het mede verzorgen van deelname aan buitenschoolse activiteiten als schoolkamp en schoolvoetbal.
Nadere informatie 2:
De stichting kreeg alle jaren subsidie van de gemeente. Het laatste jaar waarover subsidiestukken in het archief aanwezig zijn, is 1983. Of dit ook het jaar is dat de stichting werd opgeheven of is opgegaan in een andere instelling is onduidelijk, want stukken daarover ontbreken.