Uw zoekacties: Vrouwenraad Dordrecht

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vrouwenraad Dordrecht
Naam archiefvormer:
Vrouwenraad Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Opgericht:
in 1977. Bron: jaarverslag 1977
Opgeheven:
in of na 1985. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
notulen van de oprichtingsvergadering op gezamenlijke vrouwenorganisaties van het Eiland van Dordrecht
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het bevorderen van de samenwerking van de aangesloten organisaties, teneinde vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de deelname van de vrouw aan alle facetten van de samenleving te stimuleren. De samenwerking is gebaseerd op de eerbiediging van de identiteit van elke deelnemende organisatie.
Nadere informatie:
Wonderlijk genoeg zijn alleen ongedateerde conceptstatuten van de Vrouwenraad Dordrecht bewaard gebleven, zodat uit haar jaarverslag over 1977 moet blijken dat dit haar oprichtingsjaar was.
De Vrouwenraad Dordrecht probeerde het in de conceptstatuten omschreven doel te bereiken door: het bevorderen van samenwerking en overleg tussen de aangesloten organisaties; het fungeren als forum voor aangesloten organisaties met het doel te komen tot een beter gefundeerd oordeel en beter begrip voor elkaars standpunt; het fungeren als contactadres voor overheid en maatschappij; het bevorderen van praktische sociale dienstverlening; en het bevorderen van inzicht door het verstrekken van informatie, het organiseren van cursussen enz.
Elke vrouwenorganisatie in de stad kon zich aansluiten, mits ze de doelstelling van de Vrouwenraad Dordrecht kon onderschrijven. De geldmiddelen bestonden uit de contributie van de leden, bijdragen van opdrachtgevers, subsidies en andere baten.
Het algemeen bestuur bestond één vast lid per aangesloten organisatie, bij voorkeur haar voorzitter. Het algemeen bestuur koos uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zo nodig een vicevoorzitter. De Vrouwenraad Dordrecht vergaderde tenminste driemaal per jaar, waaronder de jaarvergadering.

Het laatste jaarverslag in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de Vrouwenraad Dordrecht dateert van 1984. De laatst bewaard gebleven notulen zijn van 16 januari 1985, met de aankondiging van een volgende vergadering op 3 april 1985; geen latere agenda's en notulen. Onduidelijk is daarom wanneer na 1985 de Vrouwenraad Dordrecht is opgeheven, of dat zij op enig moment is opgegaan in een andere instelling.
Archieftoegang(en):