Uw zoekacties: Stichting Sieraden-Comité

Archiefvormers ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Sieraden-Comité
Taak en functie:
De Stichting werd opgericht in 1958 op initiatief van vier Amsterdamse diamantairs: L. Asscher, J. Parsser, J. Elion en S. Roet. Het doel was in het kader van het Bundesrückerstatungsgesetz (BrüG) claims aan te melden voor joden die sieraden of diamanten hadden ingeleverd in ruil voor een voorlopige vrijstelling van deportatie (de zg. Sperr-diamanten). De Stichting diende hiervoor een collectieve claim in. Dat de claims in de zg. S-zaken terecht waren gedaan, bleek vooral uit het ¿Gutachten¿ van A.J. van der Leeuw, medewerker van het RIOD. Hij baseerde zijn onderzoek op de archieven van E.A.P. Puttkammer (181 h) en het archief van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in het archief van de Höhere SS-und Polizeiführer, Generalkommissar für das Sicherheitswesen 77-85). Hoewel het Comité in eerste instantie in het leven was geroepen voor het aanmelden van deze claims, trad het ook nog in een aantal andere zaken op. Het was gevolmachtigde voor het zgn. D- Sammelverfahren, dat betrekking had op geroofde diamanten uit de diamantindustrie waarbij in de meeste gevallen het Devisenschutzkommando (archief 56 b) betrokken was. Later maakte het gebruik van de mogelijkheid om op grond van een hardheidsclausule (art. 44a van het BrüG) alsnog een claim in te dienen. Dit is de zgn HF-Actie. Ook slaagde het Comité er in aanvragen te doen op grond van de Cadsu-Lippmann aanmeldingen, waarbij het om sieraden ging die door arrestaties in Duitse handen terecht waren gekomen (LV-zaken). Zonder succes probeerde het aan te haken bij het zgn. Möbel-Sammelverfahren. Door een rechterlijke uitspraak werd namelijk vastgesteld dat dat niet mogelijk was.
Type vormer:
Overheid
Archieftoegang(en):