Uw zoekacties: Kranten
xKranten ( Gemeentearchief Roermond )

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd.
In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.

Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant. Boven de viewer kan met 'vorige' en 'volgende' in het zoekresultaat van de krantenpagina's gebladerd worden.

Kranten ( Gemeentearchief Roermond )
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "goede"
118 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaMaas- en Roerbode, 1858-01-09; 1
Naam krant:
Maas- en Roerbode
Datum:
1858-01-09
Jaargang:
1858
Pagina:
1
ken door wapengeweld ? Zal het met de kanonkogels , waarmede bel er misschien in slaagt de bedreigde havenstad in brand Ie schieten , ook een bres kunnen breken in den muur der hardnekkige afsluiting van andere volken , waarachter zich China ver-bergt ( verbergt ) en den spot drijft mei alles wat Eu-ropa ( Europa ) te zijnen aanzien beraamt ? Al rigl de Engelsche vloot op die verre kust-slreken iets belangrijks uil , zal dan de hierdoor ontstane indruk sterk genoeg wezen om lot in het hart van dal onmetelijke Rijk door te dringen ? Op goede gronden mag dit alles betwijfeld worden , vooral nu Frankrijk zijne medewerking lol dit grootsche doel teruggetrokken heeft . Neen , als het koppige China , gelijk dit bet geval is , toont dal met staatkundige onderhandelin-gen ( onderhandelingen ) weinig of niets bij hetzelve te winnen is , en dat bel geslepenheid genoeg bezit om , als hel op de uitvoering aankomt , ook de duidelijkste verbindtenissen welke het eens aangegaan heeft , te ontduiken , dan zal hel met lot inkeer gebragl worden door eenige duizende Engelsehen die bet klein acht en in zijne hoogdravende pro-klamatiën ( proklamatiën ) als een magteloos hoopje van halve wilden uilfluit . Hel Chinesche volk telt te zeer op de zelfgenoegzaamheid van zijn uitgestrekt land , dan dat het er zoo gemakkelijk toe over zal gaan om een ge-regeld ( geregeld ) handelsverkeer met Europa of Ame-rika ( Amerika ) aan te knoopen ; bovendien is men er door geheel China van overtuigd , dal de landingslroepen , die zelfs gezamenlijk door Engeland en Frankrijk op de been kunnen gebragl worden , altijd te weiaig in getal zullen zijn , om duurzame veroveringen te maken in een land , welks digi op een gepakte volksmassaas de beste verdediging tegen vreerade overheersching zijn , en dal de vuurmonden der stoomfregatten niet veel meer kunnen bewerkstelligen dan in de havensteden eenige plaatse-lijke (
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDe Roermondenaar, 1858-01-09; 2
Naam krant:
De Roermondenaar
Datum:
1858-01-09
Jaargang:
1858
Pagina:
2
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS