Uw zoekacties: Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen (blok...
x2641 Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen (blok 8), (1974) 1980 - 1986 (1989) ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2641 Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen (blok 8), (1974) 1980 - 1986 (1989) ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding.
Voor u ligt de inventaris op archiefblok acht van de Gemeentelijke Sociale Dienst Groningen uit de periode (1974) 1980 – 1986 (1989). Een periode waarin de dienst te maken krijgt met grote uitdagingen. In de hierna volgende paragrafen zal hier nader op worden ingegaan. Dit zodat u, voor u het archief daadwerkelijk gaat bekijken, al meer weet over hoe u bepaalde archiefstukken kunt duiden. Achtereenvolgens zal in de volgende paragrafen worden ingegaan op de organisatie, de middelen en de taken van de dienst. Vervolgens treft u een paragraaf aan met aanwijzingen voor u als gebruiker. Tenslotte zijn bij deze inleiding bijlagen toegevoegd die de toegankelijkheid van het archief wellicht kunnen vergroten en het gebruik vergemakkelijken.
Organisatie.
Geschiedenis van de dienst in de periode 1980 - 1986.
sluiten
2641 Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen (blok 8), (1974) 1980 - 1986 (1989)
Inleiding.
Geschiedenis van de dienst in de periode 1980 - 1986.
Organisatie: Groninger Archieven
1980 - 1981.
In de jaren 1980 en 1981 is er sprake van een groei van het aantal werkzaamheden binnen de verschillende taakgebieden van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in Groningen. Deze groei leidt echter ook tot kritiek (zowel intern als extern) op het functioneren van de dienst. Om de groei van werkzaamheden beheersbaar te krijgen wordt het jaarplan Plan 80 opgesteld. Dit was een plan met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening. Het moest efficiënter en effectiever. Plan 1980 heeft echter niet het gewenste effect.
Begin 1981 wordt intern binnen de GSD de zelfstandige afdeling Interne Zaken opgestart. Deze afdeling behelst de secties archief (voorheen onderdeel van de administratie) en de sectie Algemene Zaken. In december 1981 wordt een aantal besluiten genomen met betrekking tot de organisatie en huisvesting van de dienst. Er wordt nieuwbouw gepland, maar dit project gaat niet door wegens enerzijds bezwaar uit de buurt en anderzijds de verslechterde financiële positie van de gemeente.
1982.
1982 is wederom geen rustig jaar voor de GSD. Om de problemen beheersbaar te krijgen worden in samenwerking met het CEVAN (Centrum voor Automatisering Noord Nederland) de Klanten Dossierregistratie en Gedistribueerde Gegevensverwerking (GGV) geautomatiseerd. In juli 1982 legt de directeur wegens gezondheidsproblemen zijn functie neer. Het college van B&W Groningen benoemt een steungroep met daarin de plaatsvervangende directeur.
1983.
In 1983 is er sprake van een stijging in de vraag naar uitkeringen. Daarnaast krijgt de dienst te maken met wijzigingen in de wet en regelgeving en bezuinigingen van het rijk en de gemeente. In mei 1983 gaat het Bureau Automatisering van start met drie personen. Dit bureau houdt zich bezig met het beheer van apparatuur, applicaties en bestanden, overleg op het gebied van automatisering met interne en externe bureaus en het ontwikkelen van een automatiseringsbeleid op lange termijn.
Er wordt besloten om de voormalige kledingfabriek Levi aan de W.A. Scholtenstraat 10-12 te verbouwen tot een voor de dienst geschikt kantoor. In juni 1983 verhuist de dienst van het pand aan de Radesingel 30 naar de W.A. Scholtenstraat. De verhuizing neemt drie dagen in beslag en deze dagen is de dienst onbereikbaar. Aan de Radesingel is nog wel een noodopvang aanwezig. De officiële opening van het nieuwe kantoor vindt plaats op 8 september 1983, in het bijzijn van staatssecretaris De Graaf.
In september 1983 wordt door het college van B&W een notitie opgesteld “De gemeentelijke sociale dienst, waar naar toe?” (inventarisnummer 45). Deze notitie behelst een stappenplan van vijf jaar waarin beheersing van de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering centraal staan.
1984.
In 1984 is er nog steeds sprake van een toenemend aantal aanvragen voor een uitkering. Ook het aantal heronderzoeken neemt toe. Dit tegen de achtergrond dat ook in 1984 de wet en regelgeving worden gewijzigd in het kader van bezuinigingen. De dienst versoepelt de sollicitatieplicht voor haar cliënten maar dreigt in 1985 hiervoor weer te worden teruggefloten.

1985.
In 1985 wordt een pas op de plaats gemaakt met de reorganisatie. Alle aandacht gaat uit naar de invoering van nieuwe kabinetsmaatregelen. In de tweede helft van 1985 wordt de draad weer opgepakt met de notitie. De ontwikkelingen en verbeteringen uit de notitie worden afgerond met het beoogde resultaat.
1986.
In 1986 stijgt het aantal aanvragen voor uitkeringen niet meer. Het aantal cliënten bedraagt circa 20.000 mensen. In juni 1986 is er een gemeentelijke herstructurering. Waar eerst de behandeling van de verstrekking van uitkeringen, de werkgelegenheidsprojecten en verstrekking van volkskrediet werden uitgevoerd door drie spelers (namelijk de GSD, de secretarie Werkgelegenheidsprojecten en de Kredietbank) worden deze beleidsspeerpunten nu gebundeld in één dienst: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.
Archiefvorming en archiefbewerking.
Bewerking door het RHC Groninger Archieven.
Aanwijzingen gebruiker.
Bijlagen.
Bronnen gebruik bij het schrijven van de inleiding.
Inventaris
Concordantie van oud naar nieuw inventarisnummer
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen (blok 8)
Bewerker:
Wouter Bennik
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2012
Licentie:
Omvang:
8,5 meter
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS