Uw zoekacties: Broekvelden en Vettenbroek, polder
x2.2.4 Broekvelden en Vettenbroek, polder ( Hoogheemraadschap van Rijnland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2.2.4 Broekvelden en Vettenbroek, polder ( Hoogheemraadschap van Rijnland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1 Stichting, gebied en opheffing
sluiten
2.2.4 Broekvelden en Vettenbroek, polder
Inleiding
1 Stichting, gebied en opheffing
In 1796 dienden ingelanden bij het hoogheemraadschap van Rijnland een verzoek in om de landen in Vettenbroek (circa 41 morgen) en gedeeltelijk in Broekvelden (circa 449 morgen) te mogen vervenen, bedijken en droogmaken. Het eerste octrooi, met het daarbij behorende reglement, werd verleend bij resolutie van de hoogheemraden van Rijnland op 3 april 1797. *  Binnen het te vervenen gebied bleken sommige landen ongeschikt te zijn voor vervening. Zij werden door een wijziging van het reglement op 4 november 1810 buiten de ring der vervening gesloten. In het gewijzigde reglement werd vastgesteld dat de vervening, bedijking en droogmaking voor Broekvelden circa 170 morgen en voor Vettenbroek circa 47 morgen zou betreffen. *  Eigenaren van landen die buiten de vervening werden gelaten, werden nog wel 25 jaar verplicht een bijdrage te betalen als tegemoetkoming in de gewone verveningskosten en in de kosten van een nieuw verveningsontwerp. * 
Het reglement van 1810 schreef voor dat op 4 november 1850 het vervenen moest zijn voltooid en het droogmaken moest zijn aangevangen. Op 3 oktober 1842 werd die termijn met 40 jaren verlengd. Kort voor het verstrijken van de vernieuwde verveningstermijn diende het bestuur een verzoek in bij G.S. van Zuid-Holland tot verzelfstandiging van de droogmakerij. Dit verzoek werd ingewilligd. Op 17 november 1891 werd Broekvelden en Vettenbroek afgescheiden van de polder Reeuwijk. *  Omstreeks deze tijd was de ringdijk geheel voltooid, de polder drooggemaakt en een aanvang gemaakt met de verkaveling en het graven van de sloten. Op de poldergrenskaart zien we dat de grens van de polder in het noorden werd gevormd door de Ringsloot, in het oosten door de Ruigekade, in het zuiden door het midden van de Vogelenzangsche Watering en in het westen door de Zoetendijk of -weg, de Oudenweg en de Sloene. De delen Broekvelden (Zwammerdam) en Vettenbroek (Reeuwijk) werden van elkaar gescheiden door de Noordkade of Kooidijk, tevens gemeentegrens. * 
In het deel van Zuid-Holland waar de polder Broekvelden en Vettenbroek lag, was in de jaren '60 van de twintigste eeuw voor de uitvoering van een aantal grote werken (o.a. stadsuitbreiding van Gouda, het aanleggen van verkeerswegen) een grote behoefte aan zand. De polder werd aangewezen als zandwinplaats. Eind 1965 was alle grond door de gemeente Reeuwijk aangekocht en waren de bewoners met steun van de gemeente naar elders verhuisd. Op 26 juli 1967 werd door G.S. van Zuid-Holland vergunning verstrekt aan de gemeente Reeuwijk tot het tot water vergraven van de polder ten behoeve van het winnen van grond en zand tot uiterlijk 1 januari 1980. Het duurde echter tot 1969 voordat een begin werd gemaakt met het afgraven van de toplaag die het zand bedekte. Op 10 oktober 1978 werd opnieuw vergunning afgegeven tot het winnen van zand, nu voor uiterlijk 9 jaar. *  De polder op te heffen en te doen opgaan in de polder Reeuwijk werd ongewenst geacht. Ten behoeve van de zandwinning zou het peil van het water dikwijls wijzigen, dit betekende dat het peil niet aan een peilbesluit kon worden gebonden. Daarbij kwam dat het algemene toezicht op de gang van zaken moeilijk aan polder Reeuwijk kon worden opgedragen. Het samengaan met de polder Reeuwijk na de zandwinning is er niet meer van gekomen. In 1978 werd de polder opgeheven en opgenomen in het waterschap De Gouwelanden. *  Thans is de polder toegevoegd aan het Reeuwijkse plassengebied.
2 Bestuur
3 Bemaling
4 Archief
Inventaris
Algemeen
Bijzonder
Kenmerken
Datering:
1796 - 1978
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Inventaris:
J.M. Manshanden, 2003
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Omvang:
3 meter
Licentie:
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS