Uw zoekacties: Directie Volkshuisvesting Zeeland, Bestemmingsplannen en str...
x162.2 Directie Volkshuisvesting Zeeland, Bestemmingsplannen en streekplannen, 1941-1992 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

162.2 Directie Volkshuisvesting Zeeland, Bestemmingsplannen en streekplannen, 1941-1992 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Wetgeving ruimtelijke ordening
sluiten
162.2 Directie Volkshuisvesting Zeeland, Bestemmingsplannen en streekplannen, 1941-1992
Inleiding
1. Wetgeving ruimtelijke ordening
Organisatie: Zeeuws Archief
Het gebied van de ruimtelijke ordening werd tot 1950 geregeld door de Woningwet. *  Deze wet dateerde van 1901 en onderging nadien vrij ingrijpende wijzigingen, vooral op het gebied van uitbreidingsplannen. Via de belangrijke wetswijzigingen van 1921 en 1931 evolueerde het oorspronkelijke stratenplan tot het bekende uitbreidingsplan: een bestemmingsplan mèt bebouwingsvoorschriften, waarbij de bestemming en de bebouwing van alle binnen het plan begrepen gronden worden geregeld en waarop de sanctie rust, dat niet in strijd met het uitbreidingsplan mag worden gebouwd. Voorts werd het onderscheid tussen het plan in hoofdzaak en het plan in onderdelen ingevoerd. In 1950 werd de Wet houdende tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid, kortweg de Wederopbouwwet, ingevoerd. Op het gebied van de ruimtelijke ordening bevatte deze wet enkele bepalingen, die een verruiming van de in de Woningwet getroffen regelingen inhouden. In het bijzonder is te denken aan de wederopbouwplannen in door oorlogsgeweld en naderhand ook in door de watersnood getroffen gebieden en aan de verruiming van de mogelijkheden tot het verlenen van bouwvergunningen. In 1950 trad ook de Wet houdende voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en streekplannen in werking. Deze wet regelde o.a. het tot stand komen van streekplannen, dat zijn betrekkelijk globale bestemmingsplannen, welke zich uitstrekken over het grondgebied van meer gemeenten en zaken van bovengemeentelijk belang regelen.
Na enige jaren was de Woningwet toe aan vernieuwing, omdat de onder oorlogsomstandigheden wetten niet meer voldeden en de ruimtelijke ordening over een groter aantal wettelijke regelingen verspreid was dan nodig en wenselijk leek. Daarom werkte men aan een nieuwe regeling, die in 1962 tot stand kwam door de vaststelling van de nieuwe Woningwet en van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Beide wetten traden op 1 augustus 1965 in werking. De laatste aanpassing van de Woningwet dateert van 29 augustus 1991 en die van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 2 december 1985 toen het Besluit Ruimtelijke Ordening van kracht werd.
2. Verzameling bestemmingsplannen Zeeland
3. Aanwijzingen voor de onderzoeker
Inventaris
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
40 meter
Jaar bewerking:
1997
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS