Uw zoekacties: Grondbelasting in Noord-Holland
x253 Grondbelasting in Noord-Holland ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

253 Grondbelasting in Noord-Holland ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Organisatie
2. Archief
sluiten
253 Grondbelasting in Noord-Holland
Inleiding
2. Archief
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Vrijwel alle hierna beschreven archiefbescheiden betreffende de grondbelasting zijn in een aantal zendingen in de jaren 1975 tot en met 1984 overgedragen aan het Rijksarchief via het Centraal Archief der Rijksbelastingen te Apeldoorn. Veel vroeger, al in 1915-1916, zijn enige bescheiden uit de jaren 1809-1810 overgedragen via de hypotheekkantoren te Amsterdam en Hoorn. *  De stukken zijn afkomstig van verschillende instanties die zich bezig hielden met de inning van de grondbelasting, met name van de controles der grondbelasting, waarvan de functie in de jaren 1950 is overgegaan op de Inspectie der Registratie te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.
In zekere zin zijn als gedeponeerd te beschouwen de archieven van de commissies, die belast waren met de herzieningen van 1873, 1879 en 1897 /1904. De diverse overdrachten, waarin overigens weinig systeem zat, bleken elkaar bij nader inzien aan te vullen: lacunes in de ene zending konden worden gevuld met stukken uit een andere zending. Omdat het geheel erg onoverzichtelijk was en er van de meeste zendingen slechts gebrekkige plaatsingslijsten bestonden, is overgegaan tot herordening en beschrijving van het gehele bestand in een nieuwe inventaris. Dat is wel een voorlopige inventaris, omdat niet uitgesloten is dat in de toekomst nog aanvullingen zullen volgen. Helaas ontbreken vrijwel alle stukken van de inspectie Haarlem (Zuid-Kennemerland, de Zaanstreek en de Haarlemmermeer). Het kaartmateriaal behorende bij de archieven bestaat uit:
- verpondingskaarten (87 stuks) uit de jaren 1810-1811, handgetekend, overgedragen in 1915 door respectievelijk de provincie Noord-Holland en de hypotheekbewaarder te Hoorn. Deze kaarten, voornamelijk plaatsen in het zuidelijk deel van de provincie en de regio Waterland betreffend, waren vanouds geborgen in de kaartencollectie van de topografische Atlas. Ze zijn nu toegevoegd aan deze inventaris (zie paragraaf 4);
- kaarten van kadastrale grenspercelen, 1827-1831. Omdat deze niet te scheiden waren van de bijbehorende verslagen en ook het formaat niet afweek, zijn deze kaarten in het archief gebleven (inv.nrs. 74-81);
- kadastrale plans (ca. 1500 stuks), opgemaakt in de jaren 1882-1889 ten behoeve van de herziening van 1879, handgetekend; overgedragen in 1983 en 1984 door de inspecties der Registratie te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Deze plans waren opgenomen in de collectie Kadasterkaarten, maar zijn nu toegevoegd aan deze inventaris (zie paragraaf 4).
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Onderzoeksmogelijkheden
5. Wijze van aanvragen en van citeren
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1810-1940
Periode documenten:
ca. 1810-1940
Omvang:
24,00
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 253 inv. nrs. 1-732. Inv. nrs. 6-67 (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT), 1832) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Inv. nr. 153 ontbreekt. Inv. nrs. 144-150 zijn loze nummers. Een overzicht van de indeling in kantons, ca. 1825-1832, in de inventaris. De stukken zijn afkomstig van verschillende instanties die zich hebben beziggehouden met de inning van de grondbelasting, met name van de controles van de grondbelasting, waarvan de functie in de jaren-1950 is overgegaan op de Inspectie der registratie van de grondbelasting te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Helaas ontbreken vrijwel alle stukken van de Inspectie der registratie van de grondbelasting te Haarlem. De verpondingskaarten van het Hollands Kadaster, 1810-1811, voornamelijk betreffende het zuidelijk deel van Noord-Holland en de regio Waterland en de kaarten opgemaakt ten behoeve van de herziening van 1879 van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen, 1882-1889, zijn opgenomen in de collectie van kaarten voor de grondbelasting in Noord-Holland, 1810-1811, 1882-1889, zie toegangsnummer 253.1.
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS