Uw zoekacties: Inventaris van Bouwtekeningen van het voormalig Archiefgebou...
 
 
Beschrijving van het archief
1895-1954
Naam archiefblok:
BDB Bouwtekeningen van het Rijksarchief aan het Bleyenburg
ARA / Bouwtekeningen Bleyenburg
Archiefbloknummer:
4007
Omvang:
400 meter; 410 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Bouwtekeningen.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Rijksarchief (Bleyenburg)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat de bestekken en bouwtekeningen van het voormalig Rijksarchief aan het Bleyenburg te Den Haag (opgeleverd in 1903): stukken in verband met de bouw van stellingen, liften en brandvoorzieningen in de depots, en onderdelen van het machinegebouw en het dienstgebouw; inclusief interieurontwerpen voor de bibliotheek, de tentoonstellingszaal en de kamer van de archivaris.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
4.00
Verantwoording van de bewerking
sluiten
4.BDB Inventaris van Bouwtekeningen van het voormalig Archiefgebouw aan het Bleyenburg te Den Haag, 1895-1954
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
De inventarisatie stond in verband met het onderzoek van ondergetekende naar de bouwgeschiedenis en de ontstaansachtergronden van het depôtgebouw.
Van de tekeningen betreffende het depôt (onderbouw en bovenbouw) en het bijbehorende machinegebouw is korte notitie gemaakt.
In het onderstaande overzicht van aanwezige tekeningen zijn de navolgende afkortingen en tekens gebruikt.
Voor de parafen op de tekeningen:
-
   
vL = J. van Lokhorst, Den Haag; rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs etc.; ontwerper van het gebouw.
vW = M.A. van Wadenoijen, Den Haag; adjunct-rijksbouwkundige.
K = J. Kruyt, Den Haag; hoofdopzichter.
A = C. Alberts en zn., Amsterdam; hoofdaannemer van de bovenbouw van het depôt.
AH = F. Andriessens, V.A. Hillen en Co., Utrecht aannemer van de stalen archiefstellingen.
Sch = W. Schlusen, Den Haag; werktuigkundig ingenieur, adviseur-contractant v.w.b. de, uit Engeland afkomstige stalen ramen en de hydraulische installatie.
VV = ? onbekende medewerker van H. Doyer, Delft; werktuigkundig ingenieur (zijn firmastempel spreekt van "electrische ingenieur") ontwerper van de bliksembeveiliging.
Voor de soort tekening:
-
   
W = origineel op wit-papier, al of niet ingekleurd.
C = origineel op calqueer-papier, al of niet ingekleurd.
A = afdruk.
Ab = afdruk, blauwdruk.
A(b)kl = ingekleurde afdruk.
In de kolom "onderwerp" is het hoofd- en eventueel nevenonderwerp genoteerd; de titel op de tekening zelf is niet overgenomen omdat deze niet in alle gevallen "de lading dekt" of omdat hij soms juist te wijdlopig is.
Van de kolom "schaal en opmerkingen" spreekt het eerste deel voor zich; de opmerkingen houden louter verband met het onderzoek van ondergetekende en betreffen veelal zaken die ofwel een bepaalde theorie bevestigen óf nieuwe feiten opleveren.
In de kolom "datum" is steeds de vroegste aangetroffen datering (mnd. en jr.) op de tekening genoteerd (veelal datum van parefering), tenzij een latere datum onmiskenbaar in verband staat met een wijziging van de tekening; in dat geval is deze latere datering vermeld.
Tekeningen betreffende het depôtgebouw c.a. zijn opgesplitst naar onderdelen, overeenkomstig de oorspronkelijke bestekken (onderbouw, bovenbouw + model-kasten, hydraulische installatie, archiefstellingen, machinegebouw) met achteraan de wijzigings- en aanvullingstekeningen.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
2.5 RESTANT TEKENINGEN.
Kenmerken
Datering:
1896-1951
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie:Sita Bhagwandin, 29 oktober 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1982
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974 ; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
E.J. Nusselder en R.M. Haubourdin
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS