Uw zoekacties: Inventaris van het archief van M.H. Damme als Directeur-Gene...
 
 
Beschrijving van het archief
1919-1940
Naam archiefblok:
Staatsbedrijf der PTT, Archief van M.H. Damme als Directeur-Generaal der PTT
PTT / Damme
Archiefbloknummer:
W20245
Omvang:
3.5 meter; 304 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Damme, Marinus Hendricus (1876-1966)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het persoonlijk archief van M.H. Damme uit 1919-1940 bevat stukken die hij uit hoofde van zijn functie als Directeur-generaal van de PTT verzamelde en stukken afkomstig uit de diverse commissies waarvan hij deel uit maakte, o.a. de Centrale Reorganisatie Commissie, de Staatscommissie Welter, de Commissie De Lorm/Muusse en de Nationale Propaganda Commissie voor het Nederlandsch Fabrikaat. Wat betreft zijn nevenfuncties, is er de nodige materiaal verzameld als lid van de Raad van Bestuur van de K.L.M.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.16
Inhoud
sluiten
2.16.78.02 Inventaris van het archief van M.H. Damme als Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie, en Telefonie, 1919-1940
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
Organisatie: Nationaal Archief
Het persoonlijk archief van M.H. Damme behoort tot de categorie "nalatenschappen" van hogere PTT-functionarissen en is als zodanig meer als een collectie te beschouwen dan als een archief. Het betreft nl. een verzameling losse stukken, door Damme bijeengebracht als Directeur-Generaal der PTT én als lid van diverse (staats)commissies en besturen (van particuliere instellingen).
Bij de inventarisatie is de oorspronkelijke hoofdindeling van de stukken gevolgd, nl. naar de functies die Damme bekleedde. De onderverdeling in rubrieken is naar onderwerp (de oude orde kende geen verdere onderverdeling, slechts een opsomming van stukken en/of omslagen).
Er waren geen stukken aanwezig van Damme als lid van de Centrale Reorganisatie Commissie als zodanig; wél zijn stukken aangetroffen van die commissies, waar de Centrale Reorganisatie Commissie bemoeienis mee had.
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Kenmerken
Datering:
1919-1940
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1994
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20070115.
Auteur:
BIDATA / Irene Venditti
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS