Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Dienst voor het Stoomwezen...
 
 
Beschrijving van het archief
1856-1925
Naam archiefblok:
Hoofdingenieur Dienst van het Stoomwezen
Stoomwezen
Archiefbloknummer:
S28512
Omvang:
2 meter; 29 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Hoofdingenieur van de dienst voor het stoomwezen
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de hoofdingenieurs van De Dienst voor het Stoomwezen (1855-1926) bevat, behalve notulen uit de periode vanaf 1902, leggers en registers met allerlei gegevens over de stoomketels en de keuringsresultaten. De dienst ressorteerde onder het ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën, later van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.15.11 Inventaris van het archief van de Dienst voor het Stoomwezen: Hoofdingenieur, 1856-1925
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
De eerste voorschriften op het gebruik van stoomketels zijn door de centrale overheid gegeven bij de - niet op enige wet steunende - Algemene Maatregel van Bestuur van 6 Mei 1824 (Stbl. nr. 32), met de uitvoering waarvan de Minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën werd belast.
Op grond van deze maatregel werden de ketels vóór de ingebruikneming door twee of meer door deze Minister benoemde particuliere deskundigen beproefd en daarna jaarlijks gevisiteerd.
De Dienst voor het Stoomwezen wordt geacht te zijn opgericht op 1 April 1855, toen bij K.B. twee ingenieurs eerste klasse voor het Stoomwezen werden benoemd, t.w. P.J.J. Bogaert en A.A.C. de Vries Robbé, met standplaats Maastricht, resp. Ede.
Aan Bogaert, die eerder als mijningenieur in Limburg voor Binnenlandsche Zaken ketels had onderzocht, werd het toezicht op de stoomketels in de provincies Noord-Brabant en Limburg opgedragen. In 1859 werd Zeeland daar aan toegevoegd. Van hem zijn tot 1876 geen bescheiden of aantekeningen bewaard gebleven.
De Vries Robbé, die reeds van 1849 af als particulier elders ketelkeuringen had verricht, werd belast met de inspectie in de overige negen (na 1859 acht) provincies. De door hem aangehouden leggers zijn in het archief opgenomen.
Literatuur
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.15
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1855-1926
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ancella Steketee, 14 augustus 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1980
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974 ; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
G.D. Cornelissen de Beer
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS